Czwartek, 20 lutego 2020

imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

RSS

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Dodali podopiecznym skrzydeł

05.02.2019 00:00 sub

W drugiej połowie roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie i Świetlica Środowiskowa w Połomi, realizowały projekt pod nazwą „Dodaj mi skrzydeł”.

MSZANA Środki zostały pozyskane z dotacji pochodzącej ze środków województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku”. Głównym celem projektu było utrwalenie wśród wychowanków postaw abstynenckich oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

W tym okresie odbywały się zajęcia z psychologiem oraz socjoterapeutą. Specjaliści ci wspierali uczestników, korygowali zachowania, wzmacniali ich samoocenę, podnosili świadomość w zakresie szkodliwości używek oraz przeciwdziałania przemocy. Ponadto psycholog przeprowadził również warsztaty, z których skorzystali rodzice wychowanków. Miały one na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych.

Przez okres trwania projektu wychowankowie Świetlicy wyjechali na dwie wycieczki: do parku linowego „Leśna przygoda” w Radlinie oraz Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Poprzez wyjazdy promowano zdrowy styl życia wolny od nałogów i uzależnień. Wyjazdy były uzupełnieniem pracy z dziećmi. Uczyły kultury zachowania w różnych sytuacjach, integrowały z grupą a także pozwoliły pokonać własne ograniczenia i lęki.

Wychowankowie wzięli również udział w warsztatach integracyjnych „Lepienie z gliny” prowadzonych w Ośrodku Wsparcia Caritas w Połomi, rękodzielniczych - „Uruchom wyobraźnię” (tworzenie naszyjników z kabaszonów oraz tworzenie albumów na zdjęcia) oraz Kursie Pierwszej Pomocy.

Wśród atrakcji znalazł się również Dzień Kropki, podczas którego podnoszono wiarę we własne możliwości oraz cykl zajęć „Dzieciaki w formie”, które promowały zdrowy styl życia poprzez zajęcia sportowe, kulinarne i wyjście na pływalnię w Połomi. Projekt zakończył się Wigilijką dla wychowanków i ich rodziców. (red.)

  • Numer: 6 (951)
  • Data wydania: 05.02.19
Czytaj e-gazetę