Poniedziałek, 25 stycznia 2021

imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła

RSS

Psa czy papugę też możesz zwrócić sprzedawcy

20.11.2012 00:00 red

Kupując zwierzę często nie zdajemy sobie sprawy, że mamy prawo do jego reklamacji

Jak mówi Dariusz Kalemba, powiatowy rzecznik konsumentów w Wodzisławiu, zasady reklamacji zwierząt reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. – Mimo że zgodnie z 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zwierzę nie jest rzeczą, to już według ust. 2 tego artykułu w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy – mówi rzecznik.

Aby zwierzę można było reklamować jako towar wadliwy, muszą być spełnione określone warunki – nabywcą musi być osoba fizyczna,  sprzedaż powinna odbywać się w ramach działalności przedsiębiorstwa, samym towarem powinno być zwierzę.

Jeżeli po zakupie zwierzęcia ujawni się wada, to możemy składać reklamację do sprzedawcy, tak samo jak w przypadku każdego innego wadliwego towaru.

– W tej sprawie chroni nas bardzo skutecznie domniemanie prawne z art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, które wszelkie wady pojawiające się do 6 miesięcy od daty zakupu traktuje jako istniejące w momencie sprzedaży zwierzęcia. Sprzedawca musi nam udowodnić, że wadliwość towaru nie tkwiła w momencie zawierania umowy – wyjaśnia rzecznik.

Najlepiej złożyć reklamację w formie pisemnej dbając o potwierdzenie jej odbioru przez sprzedawcę. W piśmie  powinniśmy umieścić nasze dane, dane sprzedawcy, określić o jaki towar chodzi wraz z jego datą zakupu i opisem wady. Pamiętajmy, żeby zawiadomić sprzedawcę o wadzie towaru do 2 miesięcy od dnia jej zauważenia. Po przekroczeniu tego terminu tracimy uprawnienia reklamacyjne. W reklamacji powinniśmy określić nasze roszczenie wobec sprzedawcy tj. żądanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru. Sprzedawcę obowiązuje ustawowy termin 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu stosuje się domniemanie prawne, że sprzedawca uznał reklamację. Poza roszczeniem wymiany towaru możemy w przypadku reklamacji zwierzęcia proponować rozwiązanie ugodowe poprzez obniżenie ceny lub nawet zwrot zapłaconej ceny. Sprzedawca odpowiada przez 2 lata od daty sprzedania towaru. Istotne jest, żeby zachować dowód zakupu (paragon lub rachunek).

Należy pamiętać, że po zakupie pełnowartościowego towaru (żywego zwierzęcia) w tradycyjnym sklepie nie można go zwrócić.

(tora)Problemem może być dochodzenie zwrotu dodatkowych kosztów, które ponieśliśmy np. w związku z leczeniem chorego zwierzęcia, transportu do lecznicy itp. Możemy również zwrócić się o ich zwrot do sprzedawcy, jeżeli były faktycznie uzasadnione, ale na podstawie art. 415 lub 471 Kodeksu cywilnego.

Sklepy sprzedające żywe zwierzęta często opracowują swoje regulaminy, w których można m.in. przeczytać, że reklamacje będą przyjmowane przez krótki okres czasu np. do 3 miesięcy od daty zakupu – taki zapis jest niedogodny z prawem.

  • Numer: 47 (628)
  • Data wydania: 20.11.12