Czwartek, 23 listopada 2017

imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa

RSS

Betoniarnia na sprzedaż

23.08.2005 00:00
Władze gminy zamierzają sprzedać teren części dawnej betoniarni Wodzisławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Syryni. Udało się wydzierżawić tylko część tego terenu i gmina zamiast dochodów ponosi straty – trzeba opłacać dozorowanie a jego koszty są wyższe niż przychody z czynszu.
Gmina pozyskała tę nieruchomość o powierzchni około 5 hektarów w ramach rekompensaty za zaległe podatki. Znajdują się na niej wiaty i budynki magazynowe, stacja transformatorowa, suwnica oraz utwardzone place z torowiskiem. Próbowano zainteresować inwestorów wydzierżawieniem tego terenu, ale nie znalazło się zbyt wielu chętnych. Wójt wystąpił z propozycją wystawienia tej nieruchomości na sprzedaż. Tłumaczył radnym, że można sprzedać całość lub podzielić ten teren na działki. Jednak wówczas trzeba poczekać na opracowanie i uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radny Ernest Gnajda zwracał jednak uwagę, że zrobiono zbyt mało, by zainteresować inwestorów tą nieruchomością – ukazało się tylko ogłoszenie w jednej gazecie.
 
Radny wierzy w cuda, że takie jest zainteresowanie, na rynku nieruchomości panuje zastój – stwierdził wójt Czesław Burek. – Propozycja wydzierżawienia nie spotkała się z zainteresowaniem.
 
Radny Andrzej Pawełek zauważył, ze część radnych od razu opowiadała się za sprzedaniem tego terenu. Mówiło się o stworzeniu strefy gospodarczej, ale żadnych działań w tym kierunku nie podjęto.
 
(jak)
  • Numer: 34 (291)
  • Data wydania: 23.08.05