Poniedziałek, 18 stycznia 2021

imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

RSS

Epidemia koronawirusa:

Budżet z obligacjami

26.02.2003 00:00
Przy uchwalaniu budżetu doszło między radnymi do nieporozumień związanych z podziałem pieniędzy na konkretne inwestycje. Aby dojść do porozumienia przewodniczący Rady Jacek Sobik musiał nawet ogłosić przerwę w obradach.
Tegoroczne wydatki budżetu mias-ta zaplanowane na prawie 29 mln zł przewyższają przewidywane dochody, które mają wynieść ok. 25,3 mln zł. Niedobór zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych. Władze mias-ta przewidują, że przychody z obligacji wyniosą ok. 4,1 mln zł, z części uzyskanych pieniędzy zostaną spłacone kredyty zaciągnięte na zagospodarowanie centrum (500 tys. zł) i modernizację ogrzewania w SP 4 na Obszarach (12 tys. zł).

W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie wydatki na oświatę i wychowanie (utrzymanie szkół, przedszkoli i świetlic) wyniosą 11,7 mln zł. Prawie 5,6 mln zł przewidziano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - z czego 3 mln zł na kanalizację. W dziale transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości ok. 2,1 mln zł - są to głównie remonty i inwestycje drogowe. Prawie tyle samo wyniosą wydatki na opiekę społeczną. Na kulturę fizyczną i sport przewidziano 2,3 mln zł a na kulturę ok. 1,1 mln zł. Ponad 2,8 mln zł kosztować będzie administracja publiczna.

Przy uchwalaniu budżetu doszło między radnymi do nieporozumień związanych z podziałem pieniędzy na konkretne inwestycje. Aby dojść do porozumienia przewodniczący Rady Jacek Sobik musiał nawet ogłosić przerwę w obradach. Kilku radnych krytycznie odniosło się do propozycji zgłoszonych przez przewodniczącego Komisji Budżetu Stefana Lukoszka. Członkowie tejże komisji wnioskowali m.in. o przeznaczenie 10 tys. zł na wykonanie boiska przy szkole sportowej, z priorytetem dla boiska do siatkówki plażowej oraz utwardzeniem pobocza przy ul. Rymera w rejonie kościoła na Głożynach. Natomiast ich zdaniem należało zmniejszyć środki  przeznaczone na budowę zatok autobusowych przy osiedlu Wieczorka oraz parkingu koło przychodni na Orkana. Stefan Lukoszek tłumaczył, że tereny, na których byłyby wykonywane te inwestycje nie należą do miasta i najpierw należy dogadać się z właścicielami gruntów. A to potrwa i na pewno nie uda się wydać w tym roku wszystkich pieniędzy przeznaczonych na ten cel.

Krytycznie do przedstawionych propozycji ustosunkowali się Michał Wawrzyniak i Andrzej Menżyk. Ich zdaniem Komisja Budżetu dokonała zbyt daleko idących ingerencji w przedstawiony projekt budżetu. Michał Wawrzyniak stwierdził, że zatoki autobusowe przy osiedlu Wieczorka są bardzo potrzebne, bo korzysta z nich wielu mieszkańców. Kilku radnych krytykowało zwłaszcza pomysł budowy boiska do siatkówki plażowej. Dyskusja stawała się coraz gorętsza i przewodniczący Jacek Sobik zarządził przerwę dla uzgodnienia stanowisk.

Wniesione poprawki były głosowane osobno, co doprowadziło do tego, że na wszystkie inwestycje zabrakłoby pieniędzy w budżecie. Trzeba było szukać kolejnego kompromisu. Na wniosek Michała Wawrzyniaka zmniejszono o 10 tys. zł wydatki na budowę zatok autobusowych a pieniądze te zostaną przeznaczone na boisko przy szkole sportowej.

(jak)
  • Numer: 9 (161)
  • Data wydania: 26.02.03