Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Kuźniańska podstawówka z dofinansowaniem. Wiceburmistrz: To historyczny moment

08.12.2020 00:00 red

– Mamy to! – cieszą się w Kuźni Raciborskiej. Projekt „Edukacja na miarę potrzeb – zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej” został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania.

Dodatkowe zajęcia

W tym projekcie pozyskano 369 376,77 zł (całość projektu 410 418,63 zł). W efekcie uczniowie będą objęci dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi i rozwijającymi zainteresowania językowe i przyrodnicze. Do prowadzenia tych zajęć zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne. – Mamy nadzieję, że kiedy zajęcia będą już mogły być realizowane (po podpisaniu umowy), to uczniowie będą mogli z nich korzystać stacjonarnie – mówią w gminie.

W Kuźni Raciborskiej przypominają, że pozyskane dla kuźniańskiej podstawówki dofinansowanie jest kolejnym wsparciem dla gminnej oświaty. – To historyczny moment dla gminy. Ponieważ wszystkie placówki oświatowe korzystają ze środków unijnych na zakup atrakcyjnych narzędzi do nauki – podkreśla wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.

Ponad 2 mln złotych w edukację

Od maja 2019 roku do dzisiaj wszystkie placówki podległe miejscowemu samorządowi realizują projekty unijne na kwotę 2 111 082,83 zł – pozyskane dofinansowanie wynosi 1 835 462,31 zł. Wiceburmistrz Brzezicka-Tesarczyk nadmienia, że otrzymane wsparcie jest efektem pracy: kierownik referatu edukacji, sportu i promocji Anny Mainusz, inspektor ds. środków pomocowych Dominiki Turkiewicz oraz dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.

O jakich projektach mówi wiceburmistrz? W przypadku przedszkoli to: „Równość szans-równa edukacja – zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej” (wartość 973 357,81 zł, dofinansowanie 827 354,18 zł) oraz „Mały człowiek – wielkie możliwości – rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud” (wartość 316 887,76 zł, dofinansowanie 269 354,59 zł). W ramach projektów placówki otrzymały fundusze na dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla dzieci ukierunkowane na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny (m.in.: biblioterapia, arteterapia, terapia ręki, zajęcia psychoruchowe) oraz na zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym i wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Z kolei w przypadku Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach projekt, na który pozyskano wsparcie, zakłada taki sam zakres działań jak w przypadku podstawówki zlokalizowanej w stolicy gminy. Na ten cel otrzymano 369 376,77 zł (całość projektu 410 418,63 zł).

(oprac. mad)

  • Numer: 49 (1492)
  • Data wydania: 08.12.20
Czytaj e-gazetę