Czwartek, 9 kwietnia 2020

imieniny: Mai, Dymitra, Dobrosławy

RSS

Kornowaczanie biją na alarm: zalewa nas

21.01.2020 00:00 red.

Kornowaczanie mieszkający przy drodze wojewódzkiej numer 935 alarmują. Przy niektórych posesjach zasypano rowy odwadniające. Całość ma związek z obecnie prowadzonymi tam robotami przy przebudowie tej drogi.

Od paru tygodni trwa remont DW 935*. Ten – jak słyszymy – wiąże się nie tylko ze sporymi utrudnieniami w ruchu. O zasypaniu rowów odwadniających, do których odprowadzany jest drenaż z pól i posesji przy ul. Raciborskiej, poinformował nas sołtys Kornowaca, a zarazem radny gminy Piotr Tomala. – Tam, gdzie rowy zasypano, woda nie ma gdzie wpadać, więc gromadzi się na posesjach mieszkańców. Z kolei tam, gdzie nie zostały zasypane, woda nie ma gdzie odpływać, więc przy większych opadach deszczu rowy zaczynają przybierać, przez co posesje też są zalewane – opowiedział nam sołtys o zaistniałym problemie, zauważając, że z tego też względu już wiele razy musiała interweniować straż pożarna.

Piotr Tomala martwi się, co będzie na wiosnę, bo wówczas wskutek zasypanych rowów, nie będzie odprowadzany tam drenaż z pól. – Ludzie obawiają się, co będzie dalej – słyszymy od sołtysa.

Przekazaliśmy obawy miejscowych do administratora drogi, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich, jednak odpowiedzi do chwili składu gazety nie otrzymaliśmy. Skontaktowaliśmy się również z miejscowym urzędem gminy, z prośbą o komentarz. – Gmina Kornowac od początku pojawiających się problemów stara się pomóc mieszkańcom i interweniować u wykonawcy w ramach obowiązujących przepisów. Kanalizacja deszczowa jest urządzeniem drogowym należącym do zarządcy drogi. W ostatnim czasie przedstawiciel gminy odbył bezpośrednią rozmowę z kierownikiem ZDW w Katowicach, poruszając ww. problem mieszkańców. Niestety do nowej kanalizacji deszczowej nie będzie możliwości podłączenia – odpowiedział nam sekretarz gminy Radosław Łuszcz. – Inwestor, czyli ZDW, nie wyklucza, po indywidualnych wizjach w terenie, że wyrazi zgodę na podłączenie drenaży z pól uprawnych – dodał urzędnik.

W chwili, kiedy uzyskamy również stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, do sprawy wrócimy.

(mad)


*Umowę na przebudowę drogi podpisano 5 września w Pszczynie z firmą Drog-bud sp. z o.o. Mowa o remoncie odcinka od Raciborza do skrzyżowania z DW 933 w Rzuchowie. Całość kosztów inwestycji, czyli ponad 103 mln zł pokryta będzie z budżetu Województwa Śląskiego. Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, stanu technicznego konstrukcji nawierzchni, uzyskanie na całym odcinku nośności dla pojazdów o nacisku osi 115 kN oraz redukcję hałasu komunikacyjnego. Zadanie zostało podzielone na dwie części: A. przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 919 w Raciborzu (budowa ronda przy „Mechaniku”); termin wykonania tej części zamówienia to 30 listopada 2020 roku. B. przebudowa DW 935 od kanału Ulga do ul. Pamiątki w Pogrzebieniu oraz od ul. Pamiątki do skrzyżowania z DW 933 w Rzuchowie; termin wykonania tej części zamówienia to 1 marca 2022.

  • Numer: 3 (1446)
  • Data wydania: 21.01.20
Czytaj e-gazetę