Piątek, 15 listopada 2019

imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii

RSS

Susza tematem konferencji

05.02.2019 00:00 red

Przedsiębiorstwo „Agromax” z Raciborza wraz z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie organizuje międzynarodową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”. Odbędzie się 20 i 21 lutego w Zakrzowie.

– Popieram inicjatywę organizacji konferencji mającej na celu omówienie problemu suszy w kontekście niekorzystnego zjawiska atmosferycznego powodującego straty i szkody w rolnictwie. Wydarzenie będzie również dobrą okazją do dyskusji o gospodarczych i ekonomicznych skutkach suszy oraz możliwościach jej przeciwdziałania a także o sposobach na ograniczenie negatywnych następstw przesuszania gruntów rolnych – zapewnił Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, który objął konferencję swym honorowym patronatem.

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z Polski, Czech i Słowacji, praktycy i rolnicy, producenci rolni, przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw związanych z branżą. Uczestnicy poruszą takie tematy jak: susza w obliczu globalnych zmian klimatu, skutki suszy w rolnictwie i reakcja środowiska naturalnego na suszę. Jednym z zagadnień będą również prawne, ekonomiczne i techniczne możliwości przeciwdziałania skutkom suszy. W planach jest 20 referatów naukowo-technicznych oraz dyskusje.

Konferencja jest już trzecią, organizowaną przez firmę Agromax z Raciborza wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Pierwsza, o zasięgu powiatowym, dotyczyła zagadnień związanych z melioracjami wodnymi. Druga, która odbyła się w 2015 r., dotyczyła problemów związanych z erozją wodną i miała już zasięg wojewódzki. Co istotne, wypracowane podczas niej wnioski stały się punktem wyjścia do eksperymentalnych upraw, na terenach o dużym nachyleniach, prowadzonych na polach Agromaxu.

(r)

  • Numer: 6 (1390)
  • Data wydania: 05.02.19
Czytaj e-gazetę