Poniedziałek, 27 stycznia 2020

imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

RSS

Nowa świetlica dla Wojnowic

04.12.2018 00:00 red

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach doczekał się rozbudowy.

– Rozbudowa jest już praktycznie wykonana, roboty budowlane zakończone. Obecnie jesteśmy na etapie oddawania budynku do użytkowania – mówi nam burmistrz Andrzej Strzedulla.

Realizacja inwestycji udała się dzięki środkom będącym w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”. do której należy gmina Krzanowice. Wartość inwestycji to ponad 200 tys. złotych, Krzanowice otrzymały na to 63 procent dotacji. Rada Programowa LGD pozytywnie oceniła wniosek, złożony w działaniu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, uznając go za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014–2020 oraz z lokalnymi kryteriami. – Ta inwestycja ma służyć mieszkańcom Wojnowic, którzy w tym pomieszczeniu będą mieli nowe miejsce do spotkań, realizacji własnych inicjatyw i aktywności.

W ramach zadania do Ochotniczej Straży Pożarnej została dobudowana salka wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i małym aneksem kuchennym. – My jako gmina sfinansowaliśmy roboty budowlane. Dodatkowo rada sołecka, wraz ze Stowarzyszeniem Razem dla Wojnowic, uzyskali wsparcie finansowe na wyposażenie – mówi nam szef Krzanowic. Z informacji uzyskanej od sołtys Wojnowic Anny Kupki wynika, że wspominana przez burmistrza pomoc wynosi 85 tys. złotych i pochodzi z programu „Pomoc to moc” koordynowanego przez PZU. Pieniądze mają być przeznaczone na więcej zadań dla Wojnowic, m.in. na tablice wyświetlające prędkość, lampy solarne, które zostaną zamontowane przy przejeździe kolejowym, zestawy fantomów do ćwiczenia pierwszej pomocy, torbę medyczną, ale też krzesła, stoliki, rzutnik oraz ekran na wyposażenie świetlicy.

Do tej pory na różne wydarzenia użytkowana była świetlica, która znajduje się na piętrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach. Nowe miejsce ma dać więcej możliwości.

(mad)

  • Numer: 49 (1381)
  • Data wydania: 04.12.18
Czytaj e-gazetę