Niedziela, 27 września 2020

imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

RSS

Łagodna zima szansą na większe remonty dróg

08.03.2016 00:00 red

Potrzeby w zakresie inwestycji drogowych znacznie wykraczają poza budżet powiatu, dlatego nie wszystkie drogi powiatowe wymagające remontu doczekały się koniecznych prac.

Realizowane były zaś te, które uzyskały zewnętrzne wsparcie finansowe. W latach 2014 – 2015 udało się przebudować drogi powiatowe: na ul. Podmiejskiej oraz na odcinku do Brzeźnicy, na ul. Raciborskiej w Bieńkowicach, na odcinku Maków – Kornice, na ul. Wiejskiej w Babicach, a także wyremontowano most nad rowem melioracyjnym w Borucinie.

Spośród dróg, dla których opracowano już dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2016 r. rozbudowana zostanie droga powiatowa Szonowice – Modzurów, która uzyska m.in. wsparcie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020. Dofinansowanie z tego programu udało się również pozyskać na przebudowę ul. Powstańców Śląskich wraz z pl. Warszawskim w Chałupkach (gmina Krzyżanowice). W całym województwie dofinansowanie otrzymało zaledwie 12 dróg. Każdego roku, z takiej dotacji celowej może skorzystać gmina, w tym miasto na prawach powiatu, jednak nie więcej niż na jedno zadanie, a powiat – nie więcej niż na dwa zadania drogowe.

Radnym, którzy bezsprzecznie słusznie oburzali się na zmieniający się Plan remontów na 2016 – 2020, z którego zniknęły niektóre drogi, starosta raciborski Ryszard Winiarski tłumaczył, że przygotowując projekt wybierano takie drogi do przebudowy, które faktycznie dawały gwarancję na realizację remontów. Najwyżej punktowane były zaś te zadania, w których m.in. udział środków własnych był największy.

Bieżące utrzymanie dróg

Aby utrzymać bezpieczeństwo, przejezdność i właściwe oznakowanie na drogach powiatowych i wojewódzkich, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Monika Mużelak widzi potrzebę prowadzenia bieżących remontów. – Bardzo duży wpływ na nasz roczny budżet ma aura zimowa, im więcej zaoszczędzimy na zimie, tym więcej można zrobić na drogach w innych porach roku. Zima w ostatnich latach jest łaskawa, ale dużo opadów i częste przymrozki sprawiają, że wyjazdów w tym sezonie było więcej niż w ubiegłym roku – mówi dyrektor Monika Mużelak.

Cyklicznie więc prowadzone są prace związane np.: z naprawą nawierzchni, remontami chodników, koszeniem traw na poboczach, naprawą znaków pionowych, udrażnianiem rowów i przepustów.

Plan robót obejmuje m.in. drogi: Bolesław – Borucin (usuwanie zakrzaczeń ograniczających widoczność), Borucin – Krzanowice (usuniecie deformacji na drodze), Krzanowice – Samborowice (likwidacja zapadlisk), Bieńkowice – Bojanów (odchwaszczanie, udrażnianie rowów – takie roboty przeprowadzono już w Wojnowicach), Nędza – Górki Śląskie (usuwanie zachwaszczeń), a także uporządkowanie drogi dojazdowej do dworca PKP w Nędzy. Aktualnie prowadzone są prace mające na celu odmulenie rowów i naprawę przepustów na ul. Bogumińskiej w Raciborzu, a roboty kontynuowane będą na odcinku ul. Brzeskiej w kierunku Lubomi. Ponadto w Raciborzu planowana jest naprawa oznakowań i remont dwóch sygnalizatorów świetlnych m.in. na ul. Piaskowej. Na ul. Brzeskiej w Pogrzebieniu konieczne jest wykoszenie poboczy, odmulenie i udrożnienie rowów, a na drodze Łańce – Kobyla usunięcie deformacji oraz czyszczenie i odchwaszczanie. Podobne prace realizowane były już w Czerwięcicach, a konieczna jest regulacja i udrożnienie korytka ściekowe przy ul. Leśnej w Brzeźnicy, a w Pietrowicach Wielkich naprawa poręczy na obiekcie. Na drodze Pawłów – Modzurów wykonane zostanie odmulenie rowów, na drodze Bolesław – Borucin drobne prace remontowe, a w Chałupkach przycięcia lub wycięcia przydrożnych drzew. Remontu wymaga też fragment nawierzchni drogi z Budzisk do Kuźni Raciborskiej oraz drogi Ciechowice – Turze.

Remontów cząstkowych poprzez uzupełnianie ubytków i likwidację deformacji, a także prac porządkowych wymagają odcinki dróg wojewódzkich w zarządzie powiatu raciborskiego: Racibórz – Łęg, Babice – Szymocice, a także w Ciechowicach i w Raciborzu na ul. Rybnickiej. Konieczna jest też likwidacja deformacji (kolein) na drodze wojewódzkiej w gminie Kornowac. Remonty wielkopowierzchniowego prowadzone były już na drodze wojewódzkiej w Grzegorzowicach, na wykonanie prac o podobnym charakterze czeka odcinek prowadzący do granicy województwa w Grzegorzowicach – Sławikowie, droga z Pietrowic Wielkich do granicy województwa oraz z Krowiarek do granicy województwa, gdzie oprócz nawierzchni trzeba uporządkować drzewostan.

– Oczekiwania są duże, jeździmy po tych drogach i doskonale wiemy jaki jest ich stan. Wymiana dywaniku asfaltowego na dłuższych odcinkach daje lepszy efekt, niż łatanie małych fragmentów drogi – chwalił pomysł wielkopowierzchniowych napraw nawierzchni drogowych przewodniczący komisji rolnictwa rady powiatu raciborskiego Władysław Gumieniak.

(ewa)

  • Numer: 10 (1242)
  • Data wydania: 08.03.16
Czytaj e-gazetę