Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Agronowiny: Specjalista radzi

05.08.2014 00:00 red

Zbigniew Mazur - powiatowy lekarz weterynarii

Nie należy lekceważyć ASF

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski oraz dynamicznie rozwijającą się w ostatnim czasie sytuacją związaną z rozwojem chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich, a także pierwszym przypadkiem ASF stwierdzonym u świń w gospodarstwie, przypominam o konieczności przestrzegania przez hodowców, producentów zasad szeroko pojętej bioasekuracji m.in. takich jak:

• bezwzględne przestrzeganie zakazu skarmiania świń „zlewkami”;

• niewpuszczanie na teren gospodarstwa osób postronnych;

• odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa uniemożliwiające kontakt świń z dzikami;

• stosowanie odzieży ochronnej;

• wystrzeganie się przez hodowców polowań.

Hodowca powinien codziennie wnikliwie obserwować swoje świnie, włącznie z oceną ich apetytu i objawów gorączki, a w przypadku stwierdzenia zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast zawiadomić właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W odniesieniu do myśliwych bardzo istotnym jest zwrócenie uwagi na:

• niepozostawianie „patrochów” w lesie po zakończeniu polowania;

• przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji sprzętu łowieckiego, pojazdów, zwłaszcza w przypadkach przewożenia nimi tusz dzików, trofeów myśliwskich;

• oraz niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o znalezieniu chorego, padłego dzika.

Lekarze weterynarii uczestniczący w polowaniach winni unikać wizytowania ferm w czasie m.in. 48 godzin od polowania.

  • Numer: 31 (1160)
  • Data wydania: 05.08.14
Czytaj e-gazetę