Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Wieści gminne

17.07.2002 00:00

Krzyżanowice
 
W wyniku przeprowadzonego naboru do klasy informatyczno-językowej Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach przyjęto dwudziestu uczniów. Klasa ma jeszcze dwanaście wolnych miejsc.

Kuźnia Raciborska
 
9 lipca odbyła się sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem było ustalenie liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Nowa Rada Miejska, która zostanie wybrana w październiku będzie miała 15, a nie jak dotychczas 22 radnych. Wybrani będą w następujących okręgach: Kuźnia Raciborska osiedle (jednostka pomocnicza) - 5, Rudy - 3, stara Kuźnia Raciborska - 2, po jednym w sołectwach Turze, Budziska-Ruda, Siedliska, Jankowice i Ruda Kozielska.
 
Zarząd miejski odwołał Leona Klona (były przewodniczący Rady Miejskiej) z funkcji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Bank Spółdzielczy w Raciborzu oddział w Kuźni Raciborskiej został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego do obsługi budżetu gminy oraz samorządowych jednostek. Rada Gminy zatwierdziła uchwałą decyzję komisji przetargowej.
 
Zarząd miejski podjął uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Rudach-Białym Dworze (5 działek) oraz w samych Rudach (jedna działka o powierzchni 0,0621 ha) pod budownictwo jednorodzinne.
 
Na bazie orkiestry dętej Rafametu (firma nie chce jej utrzymywać ze względu na brak środków w budżecie) ma powstać reprezentacyjna orkiestra strażacka powiatu raciborskiego. Temat ma być przedstawiony prezesowi powiatowego zarządu OSP. Przypomnijmy, że kapelmistrz rafametowej orkiestry oraz Zarząd Okręgu Raciborskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zwrócili się do gminy o przejęcie zespołu.
 
Z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi zostanie prawdopodobnie sfinansowany remont budynku socjalnego na stadionie w Kuźni Raciborskiej.
 
W drodze konkursu zostanie wyłoniony nowy dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzu.
 
Gmina przystąpi do programu „Monitoring odczynu i zasobności gleb”. Ma on zapobiec degradacji gleb wskutek nadmiernej kwasowości. Koszty mają się rozłożyć pomiędzy państwo oraz, jak chcą władze gminy, właścicieli działek poddawanych badaniom.

Kasa miejska wesprze tysiącem złotych organizację obchodów 50-lecia kuźniańskiej Szkoły Podstawowej.
 
5 tys. zł ratusz przekazał na organizację tegorocznych gminnych dożynek.
 
Zarząd miejski postanowił skierować do Prokuratury Rejonowej w Raciborzu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnej działalności prasowej związanej z wydawaniem „Informatora Społecznego”. W gazecie, w której brak stopki redakcyjnej z oznaczeniem wydawcy oraz podpisów autorów artykułów, publikowane są teksty, które zarząd uznał na kłamliwe i szkalujące jego dobre imię.
 
W trybie ustawy o zamówieniach publicznych władze zlecą opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
 
Burmistrz Ernest Emrich będzie prawdopodobnie kandydował w bezpośrednich, październikowych wyborach na to stanowisko.
 
Władysław Gumieniak, jako reprezentant Kuźni Raciborskiej, wszedł w skład nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu.

Rudy
 
Koło 31 PZW z Kuźni Raciborskiej zostało jednym z gospodarzy nowej wody - obwodu rybackiego rzeki Rudy, który rozciąga się od źródeł rzeczki aż do Odry. Do Rud gospodarzami są koła: Żory, Silesia i Rybnik, od Rud do Odry - koło z Kuźni Raciborskiej. Utworzenie obwodu oznacza, że wędkowanie bez opłat i rejestrów będzie karalne.

Rudnik

„Nasz Dom - Dolina Odry” to komitet wyborczy w gminie Rudnik, który utworzyli przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi: Marek Górkiewicz, Jan Leśniok, Andrzej Walaszek, Józef Fojcik, Teodor Kretek i Krystian Henkel. Komitet przygotował swój program wyborczy nazwany programem działań społeczno-gospodarczych dla gminy Rudnik. W liście do mieszkańców skrytykował obecne władze za „marazm i udawanie, że coś się robi”.

  • Numer: 29 (537)
  • Data wydania: 17.07.02