Poniedziałek, 25 maja 2020

imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

RSS

Europa zawita do szkół

08.07.2018 19:00 | 0 komentarzy | art

Szykuje się mała rewolucja w gminnej oświacie, a przynajmniej kilku szkołach. Włodarze gminy zapowiadają wprowadzenie polityki oświatowej. To efekt udziału gminy w projekcie unijnym, skierowanym do samorządów Śląska i Małopolski.

Europa zawita do szkół
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Daniel Jakubczyk, wójt Gorzyc przyznaje, że gmina przystąpiła do projektu „Vulcan kompetencji w śląskich i małopolskich samorządach” z powodu konieczności przygotowania polityki oświatowej na najbliższe lata. - Udział w projekcie ma dostarczyć wiedzy oraz sprawdzonych praktyk w zakresie zarządzania oświatą, niezbędnej do tworzenia optymalnych planów strategicznych i ich sposobów wdrażania oraz na temat procesowego wspomagania szkół – tłumaczy Sylwia Czarnecka, szefowa gorzyckiej oświaty. Dzięki udziałowi w projekcie zostanie opracowany również plan podnoszenia jakości usług edukacyjnych. A to w założeniu ma zapoczątkować proces świadomego i systematycznego rozwoju oświaty.

Udział gminy w projekcie umożliwi także poznanie słabych i mocnych stron funkcjonowania gminnej oświaty; poznanie szans i ewentualnych zagrożeń oddziałujących w realny sposób na system gminnej oświaty ze środowiska zewnętrznego. Ma także zaktywizować środowisko lokalne dzięki organizowanym spotkaniom prowadzonym w formie debaty społecznej. Dzięki udziałowi w projekcie gmina zapozna się z doświadczeniami innych samorządów. - Jest to niezbędne przy opracowywaniu polityki oświatowej – zaznacza Czarnecka.

A ta jest potrzeba, żeby gorzycka oświata podążała za unijnymi wytycznymi, dotyczącymi przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, poprzez osiągnięcie tzw. kompetencji kluczowych. - Aby łatwo przystosować się do nowej rzeczywistości, młody człowiek będzie musiał posiadać liczne umiejętności umożliwiające łatwą i szybką adaptację. Adaptację tę umożliwią umiejętności nabyte podczas uczenia się szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych- tłumaczy Czarnecka. A są to: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. I nie chodzi tu tylko o samą wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Na razie nie jest jeszcze pewne, kiedy projekt zostanie wdrożony i w których szkołach. - Tworzenie polityki oświatowej to długotrwały proces. W sąsiednim Wodzisławiu trwał kilka lat – mówi Daniel Jakubczyk, wójt Gorzyce. Przekonuje jednak, że zalążki takiej polityki już w gorzyckiej oświacie są. - Od 2017 roku we współpracy z Nauticą, w gminie odbywa się nauka pływania. W dwóch 20-godzinnych cyklach zajęć wzięło już udział ponad 600 dzieci z klas 1-3. We współpracy z biznesem część naszych jednostek realizuje projekt "Świat pieniądza". Nasza gmina złożyła wnioski w ramach RPO o dofinansowanie dodatkowych zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Ponadto kilkadziesiąt najbardziej uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy weźmie udział w projekcie Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w którym gmina jest partnerem. Chodzi o "Uniwersytet młodego odkrywcy". W ramach projektu nasi uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach na renomowanej uczelni, nie tylko teoretycznych ale również praktycznych m.in. z matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, programowania, rysunku technicznego oraz prawa – wylicza Jakubczyk. Jak dodaje projekt uzyskał duże dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

(art)