Sobota, 24 sierpnia 2019

imieniny: Bartłomieja, Malwiny, Jerzego

RSS

Ogłoszenie Starosty Raciborskiego

16.07.2019 14:49 | 0 komentarzy | MK

z dnia 11 lipca 2019 r.  w sprawie aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego” ogłoszonego dnia 23 stycznia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 423.

Ogłoszenie Starosty Raciborskiego
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na postawie: art. 14 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)

Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości informację o aktualizacji dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego” zwanym dalej „Planem transportowym” stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVI/358/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r.

Plan transportowy zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 lipca 2019 r. do 6 sierpnia 2019 r.  w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, pokój nr 8 (budynek B) oraz na stronie internetowej: www.bip.powiatraciborski.pl w zakładce „ogłoszenia”.

            Uwagi do aktualizacji Planu Transportowego można wnosić na formularzu dostępnym na stronie internetowej ogłoszenia do dnia 6 sierpnia 2019 r. w następującej formie:

  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, piątek w godz. 7.30-14.00; wtorek w godz. 7.30-17.00),
  • drogą elektroniczną na adres: transport@powiatraciborski.pl wpisując w tytule wiadomości „Aktualizacja planu transportowego”
  • drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu Wydział Komunikacji i Transportu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

Ogłoszenie płatne