Niedziela, 17 stycznia 2021

imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

RSS

Epidemia koronawirusa:

700 metrów żeby zamknąć wał

25.10.2011 07:35 | 6 komentarzy | woj

Trwa debata o zabezpieczeniu Lasaków przed powodzią. Wał juz prawie gotowy, ale niebezpieczeństwo nie znika.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zarówno w gminie Rudnik jak w starostwie powiatowym trwają zabiegi aby skłonić wojewodę opolskiego do zamknięcia wału przy rzece Odra. Od strony gminy Rudnik prace przy wałach mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Koparki staną w miejscu gdzie przebiega granica województw śląskiego i opolskiego. Ze strony naszych sąsiadów prace związane z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zaplanowano jednak od przeciwnej strony. Tak, że opolski wał połączy się z wałem śląskim dopiero na końcu robót.

Sytuacja ta niepokoi szczególnie mieszkańców sołectwa Lasaki, którzy są nękani przez podtopienia. Wysokie wały wcale ich dziś nie chronią. W przypadku podwyższenia poziomu Odry, woda może się przelać na wioskę od strony sąsiedniej, leżącej w woj. Opolskim wioski Miejsce Odrzańskie.

Problem mógłby zostać rozwiązany przez zamknięcie obwałowania 700 metrowym odcinkiem wału. Łączyłby się on ze wzniesieniem poprzecznym w Miejscu Odrzańskim. Takie rozwiązanie chroniłoby Lasaki, lecz to tego potrzeba dobrej woli ze strony władz opolskich.

Na sesjach rady gminy w Rudniku, Helga Sekuła, zastępca przewodniczącego rady oraz sołtys Lasaków, co sesję przypomina o palącej sytuacji. Alojzy Pieruszka, wójt gminy zorganizował nawet spotkanie w tej sprawie. Poinformował, że 700 metrowy odcinek obwałowania jest już projektowany. Rozpoczęcie prac wymaga jednak ustaleń.

Na sesji rady powiatu, Władysław Gumieniak, zastępca przewodniczącego rady powiatu reprezentujący w starostwie gminę Rudnik, zwrócił się w omawianej sprawie do starosty Adama Hajduka o interwencję w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Starosta obiecał, że wystosuje w tej sprawie pismo.

Ludzie:

Adam Hajduk

Adam Hajduk

inspektor ds. inwestycji w gminie Rudnik, były Starosta Raciborski

Alojzy Pieruszka

Alojzy Pieruszka

Były wójt gminy Rudnik.

Helga Sekuła

Helga Sekuła

Radna gminy Rudnik.

Władysław Gumieniak

Władysław Gumieniak

Radny powiatu raciborskiego.