Czwartek, 21 października 2021

imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

RSS

Polowy odpowiedział radnym na ich apel o przestrzeganie prawa

04.09.2021 06:31 | 10 komentarzy | ma.w

Prezydent Raciborza uważa, że przestrzega wszelkich zasad, a radnym umożliwia właściwą pracę i zasięganie opinii u fachowców. W czerwcowym apelu rady do Polowego chodziło o blokowanie przez prezydenta prac audytora zewnętrznego w spółce Unia Racibórz.

Polowy odpowiedział radnym na ich apel o przestrzeganie prawa
Anna Szukalska domagała się w czerwcu, by do prezydenta Polowego rada wystosowała apel o przestrzeganie prawa
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Radni w postaci uchwały-apelu domagali się w czerwcu przestrzeganie prawa przez prezydenta. Apelowali doń o umożliwienie pracy komisji rewizyjnej.

6 miesięcy bez postępów w pracy

Komisja ta, kierowana przez Annę Szukalską, główną oponentkę Dariusza Polowego, zgłosiła zapotrzebowanie na zewnętrzny audyt w spółce Unia Racibórz. W styczniu tego roku przekazano prezydentowi, żeby zlecił takowy audyt, ale ten do końca czerwca go nie zrealizował, jak się okazało później, w sierpniu audyt też nie był ukończony.

Komisja Rewizyjna postanowiła przygotować wnioski pokontrolne dot. spółki Unia Racibórz. Miała je oprzeć na przeprowadzonym audycie zewnętrznym spółki, ale ten utknął w gabinecie prezydenta. Dlatego radni wystąpili na czerwcowej sesji do Polowego z apelem, by sprawy nabrały tempa.

"Przestrzegam i umożliwiam"

Po wakacjach prezydent odpowiedział radnym, że:

  • - przestrzega wszelkich zasad przewidzianych prawem zarówno tym o zasięgu ogólnokrajowym, jak i zasad przyjętych prawem stanowionym lokalnie,
  • - umożliwia pracę Radzie Miasta w zakresie związanym z przedmiotem jej działania, a radni mają niczym nieskrępowane korzystanie z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową.


Jak wyjaśnił Dariusz Polowy, audytorzy zajmujący się sytuacją w Unii otrzymali wszystkie dokumenty, których żądali.

- Niemniej jednak w toku kontroli lista dokumentów ulegała zmianie i pojawiły się liczne rozbieżności. Pojawiały się różne wersje dokumentów potrzebnych do kontroli ze strony audytora - zaznaczył D. Polowy.

Dokument z brakami nie jest protokołem

Prezydent odniósł się przy okazji do przygotowanego przez komisję rewizyjną protokołu. Powołał się przy tym na ustalenia prokuratorskie, gdyż sprawa Unii trafiła do śledczych. - Dokument ten nie ma znamion protokołu kontroli, ponieważ zawiera podstawowe braki formalne, które wymagane są zgodnie ze Statutem Miasta Racibórz - podał radzie prezydent miasta.

Polowy podkreślił, że w dokumencie nie było wskazanego okresu kontroli, ani wszystkich przesłuchiwanych osób. - Brak było także opisu stanu faktycznego. Dokument ten nie stanowi w świetle Statutu zatem końcowego protokołu kontroli - przekazał radnym D. Polowy.

Przypomniał, że kwestionowany przez komisję rewizyjną sposób przeprowadzenia konkursu o dotacje był przedmiotem postępowania przed Wojewodą. Zakończyło się ono umorzeniem.

Prokurator też odmówił wszczęcia śledztwa na podstawie doniesień na temat Unii.

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza