Piątek, 18 czerwca 2021

imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy

RSS

Zapraszamy do Szkół Powiatu Wodzisławskiego!

19.05.2021 08:06 | 0 komentarzy | EK

W związku ze zbliżającym się naborem do szkół ponadpodstawowych, Powiat Wodzisławski przedstawia ofertę edukacyjną placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Zachęcamy do zapoznania się i oczywiście zapraszamy do wyboru naszych szkół!

Zapraszamy do Szkół Powiatu Wodzisławskiego!
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim

Tegoroczna oferta edukacyjna szkoły:

 • KLASA A: MATEMATYKA – FIZYKA - J.ANGIELSKI
 • KLASA B: MATEMATYKA - GEOGRAFIA - J. ANGIELSKI
 • KLASA C: BIOLOGIA - CHEMIA - MATEMATYKA
 • KLASA D: BIOLOGIA - CHEMIA - J. ANGIELSKI
 • KLASA E: J. POLSKI - HISTORIA - J. ANGIELSKI
 • KLASA F: J. POLSKI - BIOLOGIA - J. ANGIELSKI
 • KLASA G: MATEMATYKA - INFORMATYKA - J. ANGIELSKI

Wodzisławska „Jedynka” to szkoła z ponad 70-letnią tradycją i wyjątkową atmosferą. Uczniowie tej szkoły zdobywają stypendia naukowe najlepszych amerykańskich uczelni, takich jak Stanford University oraz Yale University, uzyskują tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, uczestniczą w licznych międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych. I LO wyróżnia najwyższa w powiecie wodzisławskim zdawalność matury, wyższa od średniej województwa śląskiego i kraju.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Plastyczne. Tegoroczna oferta edukacyjna szkoły:

II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera:

 • KLASA A: MATEMATYKA – FIZKA/CHEMIA* – INFORMATYKA/GEOGRAFIA/BIOLOGIA* (klasa dwujęzyczna z j. angielskim)
 • KLASA B: J. POLSKI – HISTORIA – BIOLOGIA/GEOGRAFIA* (klasa dwujęzyczna z j. angielskim)
 • KLASA C: BIOLOGIA – CHEMIA/FIZYKA* - J. ANGIELSKI
 • KLASA D: J. POLSKI – J. ANGIELSKI – GEOGRAFIA/BIOLOGIA*

* przedmioty do wyboru – nauczane międzyoddziałowo

Liceum Sztuk Plastycznych:

HISTORIA SZTUKI – J. ANGIELSKI, specjalizacja: projektowanie graficzne/ techniki druku artystycznego.

ZSP w Wodzisławiu Śląskim rokrocznie osiąga jedne z najwyższych wyników i najwyższą zdawalność matury w powiecie wodzisławskim. Zajęcia są prowadzone w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania. Szkoła wciąż otwiera nowe okna na świat dialogu i tolerancji. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, takimi jak AGH w Krakowie, Śląski Uniwersytet Medyczny i wiele innych.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

W skład zespołu wchodzą: Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. Tegoroczna oferta edukacyjna szkoły:

 • Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej:
 • Technik ekonomista
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik handlowiec
 • Technik informatyk
 • Technik reklamy
 • Technik rachunkowości

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej:

 • Klasa wielozawodowa (kucharz, cukiernik, sprzedawca)

Atuty ZSE w Wodzisławiu Śląskim to nowoczesne pracownie, staże m.in. na promach Unity Line, współpraca z uczelniami wyższymi oraz lokalnymi pracodawcami. Szkoła organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe, dzięki którym można zdobyć drugi zawód. Uczniowie „Ekonomika” to laureaci licznych konkursów i olimpiad.

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

W skład zespołu wchodzą: Technikum, Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła I stopnia.

Tegoroczna oferta edukacyjna szkoły:

Technikum nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego

 • Technik budownictwa
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • Technik elektronik

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego

 • Klasa sportowa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

„Budowlanka” to przyszłość z dobrym zawodem, nowoczesna infrastruktura, szkoła promująca zdrowie. Wybierając ZST możesz liczyć na zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz zajęcia wychowania fizycznego na wielofunkcyjnym kompleksie sportowym. Szkoła gwarantuje przygotowanie do nauki na wyższych uczelniach. Ponadto współpracuje z wieloma lokalnymi firmami i pracodawcami.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

W skład centrum wchodzą: szkoły młodzieżowe - Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia oraz szkoły dla dorosłych - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna i Branżowa Szkoła II stopnia. Tegoroczna oferta edukacyjna szkoły:

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich

 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Technik mechanik
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Technik analityk
 • Technik automatyk
 • Technik spawalnictwa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich

 • Elektryk
 • Stolarz
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz

Szkoły dla dorosłych

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaocznie lub e-learning)
 • Szkoła Policealna (zaocznie technik usług kosmetycznych)
 • Branżowa Szkoła II stopnia

Wśród kierunków oferowanych przez PCKZiU znajdują się zawody, które pojawiły się w prognozie szczególnego zapotrzebowania zawodów na krajowym rynku pracy. Szkoła dysponuje ultranowoczesnymi pracowniami i zapleczem sportowym. Oferuje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, korzystania z efektywnych i innowacyjnych pomysłów i metod nauczania oraz nabywanie doświadczenia zawodowego za granicą.

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

Tegoroczna oferta edukacyjna szkoły:

 • KLASA A: BIOLOGIA – CHEMIA – J. ANGIELSKI
 • KLASA B: J. POLSKI – HISTORIA – J. ANGIELSKI

Szkołę wyróżniają zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów dające podstawy do takich zawodów jak: policjant, strażak, ratownik medyczny. Tutaj zdobędziesz dobre wykształcenie ogólne, przygotujesz się do wymarzonych studiów, wykorzystasz najnowsze technologie w nauce języka, poznasz wartość pomagania innym dołączając do szkolnego wolontariatu. To jedyna szkoła w powiecie z europejskim tytułem „eTwinning School”, co oznacza e-bezpieczeństwo i technologiczną innowacyjność w edukacji.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

W skład zespołu wchodzą: Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. Tegoroczna oferta edukacyjna szkoły:

Technikum

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – dietetyka
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik logistyk - specjalność wojskowa

Branżowa Szkoła I stopnia

 • Klasa wielozawodowa

Placówka prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkoła jest też objęta porozumieniem o współpracy m.in. z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku. Uczniowie zdobywają wyróżnienia w licznych konkursach gastronomicznych, fotograficznych i wojskowych, przeglądach i konkursach przedmiotowych, a doświadczona kadra zapewnia wysoki poziom kształcenia.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie

W skład zespołu wchodzą: Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. Tegoroczna oferta edukacyjna szkoły:

Technikum

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Branżowa Szkoła I stopnia

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer
 • Klasa wielozawodowa

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną – specjalistyczne pracownie do nauki zawodu. Panuje w niej miła i rodzinna atmosfera, a nauczyciele mają dobry kontakt z uczniami. Dla uczniów kształcących się w zawodach motoryzacyjnych szkoła organizuje kurs prawa jazdy, do którego uczniowie otrzymują dofinansowanie. Dodatkowo, do dyspozycji uczniów jest m.in. boisko Orlik z siłownią, stacja ćwiczeń street workout i lodowisko.

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie

Tegoroczna oferta edukacyjna szkoły:

 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • Ślusarz
 • Klasa wielozawodowa

Szkoła kształci od wielu lat w systemie dualnym we współpracy z licznymi pracodawcami. Kształcenie praktyczne organizowane jest przez szkołę lub u wybranego pracodawcy. Do atutów szkoły można zaliczyć m.in. współpracę z renomowanymi zakładami rzemieślniczymi oraz najlepszymi przedsiębiorstwami, estetyczne i należycie wyposażone sale lekcyjne i pracownie zawodowe. Absolwenci zyskują poszukiwane kwalifikacje, pewną pracę, satysfakcjonujące zarobki i stabilizację życiową.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Dzieci i młodzież z autyzmem
 • Branżowa Szkoła I stopnia

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych to szkoła akceptacji i zrozumienia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu od lekkiego do głębokiego) oraz z autyzmem (w tym w normie intelektualnej). W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, od wieku dziecka, od jego aktualnego stanu zdrowia placówka oferuje specjalistyczną pomoc, wsparcie i edukację na różnych poziomach.

Tekst sponsorowany