Sobota, 23 stycznia 2021

imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

RSS

Epidemia koronawirusa:

Zima nie zaskoczyła drogowców z Raciborza

13.01.2021 09:34 | 0 komentarzy | ż

- Pierwszy w tym roku śnieg pojawił się na ulicach Raciborza wczoraj późnym popołudniem (ok. godz. 16.30). Już około godziny 17.00 na ulice miasta wyjechali drogowcy - informuje Urząd Miasta Racibórz.

Zima nie zaskoczyła drogowców z Raciborza
Odśnieżanie dróg i chodników w Raciborzu (fot. UM Racibórz).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rozpoczęta późnym popołudniem 12 stycznia akcja trwała do wczesnych godzin porannych 13 stycznia. W ciągu kilkunastu godzin Przedsiębiorstwo Komunalne zużyło kilkadziesiąt ton soli, nadal jednak w zapasie jest kilkaset ton zgromadzonych w dwóch magazynach PK. Rano do pracy ruszyły brygady zamiataczy porządkujących chodniki i przejścia. W akcji udział brały 2 piaskarki i ciągniki z piaskarkami.

Całodobowy dyżur pogotowia akcji zimowej prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10, tel. 032 415-34-24 wewn. 133, po godzinie 15.00 – 032 415-34-24 wewn. 150 lub tel. kom. 509-103-848.

Oto, jak zorganizowany jest podział zadań w gminie Racibórz w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników:

  • za organizowanie i wykonanie akcji zimowej na drogach, placach, chodnikach i parkingach gminnych, na ścieżkach i alejkach w parkach i na skwerach gminnych, targowiskach miejskich, przystankach komunikacji zbiorowej odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Komunalne
  • za odśnieżanie, posypywanie gołoledzi i likwidację skutków zimy na terenach administrowanych przez MZB – odpowiada Miejski Zarząd Budynków
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych (zasuwy, hydranty, kraty kanalizacyjne itp.) oraz odwodnienia wiaduktów PKP – to obowiązki Raciborskich Wodociągów Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie należytego stanu technicznego dróg, chodników, parkingów i innych terenów  należących do gminy.
  • egzekwowanie od odpowiedzialnych osób i podmiotów obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z obiektów – to zadania Straży Miejskiej
  • Biuro Zarządzania Kryzysowego  - odpowiada za ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach.

Warto pamiętać, że w mieście poza drogami gminnymi (tj. 69% wszystkich dróg publicznych), 25% dróg stanowią drogi powiatowe i wojewódzkie, za których zimowe utrzymanie odpowiadają Powiatowy i Wojewódzki Zarząd Dróg, a także 6% (prawie 10-kilometrowy odcinek) to droga krajowa 45 - zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Racibórz, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości - informuje UM Racibórz.

W załączniku zarządzenie dot. zimowej akcji odśnieżania dróg i chodników. Tam też znajduje się spis ulic według kolejności odśnieżania:

Pobierz Zarządzenie akcja zimowa 2020-2021.pdf (format pdf, rozmiar ~1.04 M)

źródło: UM Racibórz, oprac. ż