Niedziela, 7 marca 2021

imieniny: Pawła, Tomasza, Felicyty

RSS

Rybniccy radni piszą do premiera

25.11.2020 09:49 | 0 komentarzy | acz

Rada Miasta Rybnika wystąpiła z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego. Radni liczy na podjęcie działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rybniccy radni piszą do premiera
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jak podkreślają rybniccy radni, konstytucja RP stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

"Na drodze zmian podatkowych, jednostki samorządu terytorialnego muszą się zmierzyć z trudną sytuacją finansową. Wynika to z faktu zmniejszenia strumienia środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane przez samorządy w Polsce. Jednocześnie, nie zapewniono rekompensat tych strat dla polskich miast, w tym dla Rybnika" - czytamy w apelu.

Z oceny skutków regulacji zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że Rybnik w 2020 roku uzyskał mniej o 27,9 mln zł, co znacząco wpłynęło na kondycję finansową samorządu oraz na możliwość finansowania zadań w obszarze wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

"Jeśli dodamy do tej kwoty potrzebę stałego, zwiększonego finansowania oświaty ze środków miejskich w kwocie przewyższającej 60 mln zł w 2020 roku, to staje się jasne, że zmiany podatkowe w ocenie ogólnej zagrażają systemowi finansowania Rybnika. Powodują m.in. konieczność redukcji zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w oświacie oraz brak środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, a także finansowanie innych zadań, w tym w obszarze kultury oraz sportu dzieci i młodzieży" - czytamy dalej.

Czytaj też: Wyraźny spadek dochodów większości gmin. Są pomysły, jak to zmienić

W przesłanym do premiera piśmie rybniccy radni podkreślają, że ich stanowisko, dotyczące uszczuplania dochodów bieżących, zostało potwierdzone licznymi raportami organizacji zrzeszających samorządy, w tym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Miast Polskich.

"Odpowiadając za rozwój naszego miasta oraz warunki zamieszkania jego mieszkańców, jesteśmy zobowiązani domagać się od Rady Ministrów wprowadzenia rozwiązań osłonowych skierowanych do samorządów, które pozwolą na utrzymanie wysokich standardów ich funkcjonowania i zapewnią niezakłócone wykonywanie zadań publicznych" - czytamy w apelu przyjętym na ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta.