Wtorek, 20 października 2020

imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

RSS

Spraw przybywa, aktów oskarżenia też

28.09.2020 07:00 | 3 komentarze | juk

Więcej zaległości w sprawach, dobry czas trwania postępowań i mniej obsadzonych wokand. Wodzisławska prokuratura podsumowała 2019 r.

Spraw przybywa, aktów oskarżenia też
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

POWIAT Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śl. obejmuje swoim zasięgiem około 158 tys. mieszkańców. Okręg funkcjonowania jednostki obejmuje: Wodzisław Śl., Pszów, Radlin, Rydułtowy, Marklowice, Gorzyce, Godów, Lubomię i Mszanę. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie naszego powiatu, którą przygotował prokurator rejonowy Marcin Felsztyński, była przyjmowana przez radnych w trakcie ostatniej sesji powiatu wodzisławskiego.

Więcej zaległych spraw

Prokuratorzy pracujący w wodzisławskiej prokuraturze załatwili w zeszłym roku łącznie 3691 spraw. Dla porównania w 2018 r. było ich 3256. Do załatwienia na kolejny rok pozostało im 559 spraw, z kolei z 2018 r. na 2019 były to 440 sprawy. „Współczynnik zaległości załatwionych spraw w 2019 r. okazał się wyższy w stosunku do 2018 r. Jest to wynik stale pogarszającej się sytuacji kadrowej w powiązaniu z trudną sytuacją kadrową sekretariatu, na którego pracowników stale nakładane są nowe obowiązki” – zauważył w dokumencie Marcin Felsztyński. Dość dobrze ukształtował się wyniki jednostki, jeżeli chodzi o czas trwania postępowań. Odnotowano: 98 postępowań trwających od 3 do 6 miesięcy, 29 spraw trwających przez okres od 6 miesięcy do 1 roku. W biegu pozostało 6 postępowań trwających dłużej niż rok. W jednostce nie odnotowano postępowań trwających powyżej 2 lat. „Opisane wyniki oscylują w granicach średniej Prokuratury Rejonowej okręgu gliwickiego” – zauważył prokurator rejonowy w przedstawionej radnym informacji.

Ponad tysiąc aktów oskarżenia

Spośród spraw załatwionych w zeszłym roku 1198 zakończono przez skierowanie do sądów aktów oskarżenia przeciwko 1305 osobom. „Daje to najwyższy współczynnik procentowy w okręgu Prokuratury Okręgowej w Gliwicach” – czytamy w sprawozdaniu Marcina Felsztyńskiego. 875 spraw zakończono decyzjami o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, 241 załatwiono w sposób inny (głównie poprzez połączenie spraw). W 2019 r. zawieszono 220 postępowań. Główną przyczyną ich zwieszenia była niemożność wykonania czynności procesowych z ukrywającymi się i poszukiwanymi podejrzanymi. W sprawach już zawieszonych powadzono m.in. działania poszukiwawcze. „Prowadziliśmy poszukiwania podejrzanych listami gończymi. Na koniec zeszłego roku poszukiwano w ten sposób 50 podejrzanych, w tym jedną Europejskim Nakazem Aresztowania, a na podstawie listów gończych ujęto 4 poszukiwanych podejrzanych” – pisze wodzisławski prokurator.

Dobra skuteczność apelacyjna

W 2019 r. wodzisławscy prokuratorzy obsadzili łącznie 1250 wokand karnych i karnych wykonawczych. W porównaniu do 2018 r. jest to spadek. Wówczas było to 1283 wokand. Sądy osądziły łącznie 1180 osób oskarżonych przez Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śl. z czego skazały 1085 oskarżonych i warunkowo umorzyły postępowania karne przeciwko 62 osobom. Wobec 3 osób sądy umorzyły postępowania karne i zastosowały środki zabezpieczające, a wobec 15 osób sądy umorzyły postępowania karne z uwagi na zaistnienie innych przyczyn. Sądy uniewinniły 15 oskarżonych. „W minionym roku wywiedziono łącznie 43 apelacje od ocenionych jako niesłuszne wyroków sądów I instancji oraz złożono 59 sprzeciwów od wyroków nakazowych. Sądy II instancji rozpoznały 46 apelacji wodzisławskiej prokuratory, z których 33 uwzględniły. Daje to dobry wskaźnik tzw. skuteczności apelacyjnej” – podkreśla w sprawozdaniu Marcin Felsztyński.

Postępowania administracyjne, cywilne i w sprawach nieletnich

W wodzisławskiej prokuraturze w repertorium postępowań administracyjnych zarejestrowano 137 spraw, a 18 pozostało niezałatwionych z roku poprzedniego. Załatwiono ich ogółem 131. Skierowano 30 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych, w tym: 1 o wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania osób ze stałego miejsca zameldowania oraz 29 o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania kierowcy na badania lekarskie. W repertorium postępowań cywilnych zarejestrowano 134 spraw, a 57 pozostało w biegu z 2018 r. Zakończono łącznie 150. Na rok 2020 pozostało do załatwienia 41 sprawy. „W 2019 r. skierowaliśmy 2 pozwy o zaprzeczenie ojcostwa, 1 pozew o ustalenie ojcostwa, 1 pozew o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz 15 pozwów o zadośćuczynienie” – wylicza wodzisławski prokurator rejonowy. Dodał, że sądy rozpoznały 20 pozwów, zasądzając zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem na łączną kwotę wynoszącą prawie 13,5 tys. zł. W repertorium postępowań w sprawach nieletnich w 2019 r. zarejestrowano 29 spraw, natomiast zakończono wraz ze sprawami pozostałymi z 2018 r. łącznie 25.(juk)


Zła sytuacja kadrowa

Jak przedstawił na wstępie przedłożonej radnym informacji prokurator Felsztyński, w wodzisławskiej jednostce w zeszłym roku zadania służbowe realizowało 15 prokuratorów i 1 asesor. Nie wszyscy jednak pracowali. „Jeden prokurator był na stałe delegowany do oddziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Kolejny wykonywał czynności służbowe do 6 sierpnia jedynie w ograniczonym zakresie z uwagi na toczące się postępowanie dyscyplinarne zakończone wydaleniem ze służby. Jeden prokurator od 5 lutego do 5 kwietnia został oddelegowany do prowadzenia czynności służbowych w innej jednostce, a od 30 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, podobnie jak inny prokurator przebywający na zwolnieniu lekarskim od 27 marca” – wylicza Felsztyński. Dodał, że sytuacja kadrowa uległa nieznacznemu polepszeniu, gdy 26 lutego rozpoczął pracę nowy asesor, a od 1 października jednostka została zasilona przez dodatkowego prokuratora. Dodatkowo w prokuraturze pracuje: 1 asystent prokuratora, 12 urzędników, 1 pracownik obsługi i aplikant prokuratorski.