Czwartek, 28 stycznia 2021

imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

RSS

Wypadek w drodze do pracy - co trzeba wiedzieć?

19.12.2019 10:44 | 0 komentarzy | MK

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy może przytrafić się każdemu, dlatego warto, wiedzieć, co zrobić w tej nieprzyjemnej sytuacji. Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym wskazaliśmy najważniejsze informacje na temat wypadku, wyjaśniliśmy jak powinna przebiegać procedura zgłaszania takiego zdarzenia oraz jakie będą przysługiwać nam świadczenia.

Wypadek w drodze do pracy - co trzeba wiedzieć?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wypadek w drodze do pracy - podstawowe informacje

W art. 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znajdziemy następujące informacje: za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Trzeba również wiedzieć, że za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uznaje się też przypadki, w których droga została przerwana, ale tylko wtedy, gdy została właściwie uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Ubezpieczyciele biorą też pod uwagę drogę najkrótszą, która była dla ubezpieczonego najwygodniejsza. Osobie, która ucierpiała na skutek wypadku w drodze lub z pracy będzie przysługiwać określone odszkodowanie. W tym miejscu należy podkreślić, że za okres niezdolności do pracy poszkodowany powinien otrzymać pełne wynagrodzenie przez okres łączny wynoszący 215 dni. W tym czasie, przez 33 dni pracodawca jest zobowiązany do wypłaty całej pensji. Od 34 dnia będziemy otrzymywać zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS przez kolejne 182 dni. Warto o tym pamiętać!

Czy wypadek w drodze do pracy zawsze musi wiązać się z naszym miejscem zamieszkania?

Każdy ubezpieczony powinien zdawać sobie sprawę, że wypadek w drodze do pracy lub z pracy wcale nie musi wiązać się z miejscem zamieszkania pracownika. W tym przypadku firmy ubezpieczeniowe uznają wypadek, który wydarzył się podczas przemieszczania się z miejsca do miejsca:

  • innego pracodawcy lub działalności stanowiącej tytuł polisy chorobowej lub rentowej,
  • wykonywania zadań zawodowych lub społecznych,
  • spożywania posiłków,
  • uczęszczania na studia,

W tym miejscu należy również podkreślić, że w sytuacji, gdy podczas pracy pojedziemy załatwić sprawę prywatną i zdarzy się wypadek, wtedy ubezpieczyciel potraktuje to jako przerwę w wykonywaniu obowiązków służbowych i nie będziemy liczyć na rekompensatę w postaci odszkodowania finansowego.

Jak powinna przebiegać procedura zgłoszenia wypadku?

Jeżeli przytrafi nam się wypadek w drodze do pracy lub z pracy, wtedy będziemy zobowiązani do jak najszybszego poinformowania o tym pracodawcę, który będzie chciał dowiedzieć się wszystkich szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia. W tym celu zbierze wszystkie potrzebne materiały od świadków wypadku oraz służb medycznych. Po zebraniu wszystkich informacji pracodawca przygotuje kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Dokument musi zostać sporządzony najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o zdarzeniu. Warto o tym pamiętać! Na podstawie karty wypadku zostanie wypłacone pełne wynagrodzenie za okres niezdolności do wykonywania pracy.

Jakie świadczenia przysługują po wypadku w drodze do pracy?

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy nie otrzymamy odszkodowania z ZUS, ponieważ przysługuje tylko i wyłącznie poszkodowanym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego zdarzenia podczas pracy. Do uzyskania odszkodowania potrzebne będzie wykazania następujących dokumentów:

  • karta wypadku,
  • zdjęcia z miejsca wypadku,
  • notatka policyjna,
  • dane świadków,
  • dokumentacja medyczna z leczenia po wypadku,
  • rachunki i dokumenty potwierdzające koszty związane z wypadkiem.

Ostatnią kwestią jaką poruszymy w tym artykule jest to, żeby na wszelki wypadek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Taką polisę najprościej możemy znaleźć poprzez wybraną porównywarkę ubezpieczeniową, na szczególną uwagę z pewnością zasługuje https://ocenapolis.pl/ubezpieczenia/zycie-porownywarka, sprawdź!

Materiał zewnętrzny