Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Ekonomik z kolejnymi patronami

17.10.2019 13:58 | 0 komentarzy | AgaKa

Kolejne klasy Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl., zostały objęte patronatami pracodawców. Do grona pracodawców współpracujących ze szkołą w zakresie kształcenia młodzieży oraz merytorycznego wspierania nauczycieli dołączył "Gościniec Wodzisławski" oraz Biuro Rachunkowe. Doradztwo Podatkowe Helena Siębor.

Ekonomik z kolejnymi patronami
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W tym roku szkolnym lokalni pracodawcy objęli patronatem wszystkie klasy pierwsze Technikum. Wczoraj patronatem kolejnych firm objęte zostały klasy kształcące się w zawodzie technik ekonomista i młodzież ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Swoje zainteresowanie wsparciem wyraziły: Biuro Rachunkowe Doradztwo Podatkowe Helena Siębor i Gościniec Wodzisławski Łucjan Wnuk.

– Te działania mobilizują i osadzają edukację w konkretnej, oczekiwanej przez młodego człowieka rzeczywistości zawodowej. Ponadto wszelkie inicjatywy realizowane w miejscu pracy zbliżają ucznia do rynku pracy, konkretyzują wyobrażenia o nim, kierują jego działaniami na drodze do realizacji kariery zawodowej – tłumaczy dyrektor wodzisławskiego Ekonomika Maria Lach.

Szkoła zwraca też uwagę na autentyczne zaangażowanie pracodawców i ich energiczną postawę, wynikającą z głębokiego przekonania, że mają realny wpływ na jakość kształcenia, a w perspektywie – na kształtowanie wiedzy i postawy przyszłych pracowników.