Niedziela, 28 lutego 2021

imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

RSS

Rafako wybuduje elektrociepłownię w Radlinie

13.05.2019 16:00 | 4 komentarze | ż

Firma Rafako z Raciborza zbuduje blok energetyczny w Koksowni Radlin należącej do JSW Koks. Uroczyste porozumienie w tej sprawie zawarto pomiędzy spółkami podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w obecności Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju oraz Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii. Wielokrotnie podkreślano, że projekt został ujęty w Programie dla Śląska.

Rafako wybuduje elektrociepłownię w Radlinie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Inwestycja przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną około 28 MWe. W ramach inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne i najbardziej efektywne technologie, umożliwiające optymalizację procesu produkcji i wykorzystanie gazu koksowniczego, na co szczególną uwagę zwrócił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Ministrowie pod wrażeniem

- To wielka przyjemność być tutaj podczas podpisania tak ważnej umowy. Nie ukrywam, że cieszę się, że wykonawcą tej inwestycji będzie bardzo dobra polska firma Rafako, a szczególnie cieszę się z podpisania tej umowy tutaj w Katowicach podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w Polsce – mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju dodając, że projekt doskonale wpisuje się w Program dla Śląska.

- Warte podkreślenia jest to, że dzisiaj wykorzystujemy coś, co jeszcze do niedawna było odpadem, tak jak metan. Wdrażamy nowe technologie, osiągamy wszystkie cele nowoczesnej gospodarki, jesteśmy liderami w Europie w tworzeniu nowego przemysłu – mówił z dumą Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, gratulując pomysłu i montażu finansowego.

Warto zwrócić uwagę, że inwestycja zostanie sfinansowana pożyczką udzieloną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków unijnych w kwocie 134 mln złotych oraz kredytem udzielonym przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja dobra dla środowiska

- Patrzymy na tę inwestycję bardzo optymistycznie, ponieważ wykorzystuje ona gazy odpadowe, produkujemy z nich czystą energię i dzięki temu obniżamy nasz ślad węglowy. Zależy nam, aby obniżać emisję zarówno dwutlenku węgla, jak i metanu. Cieszy nas, że zostało to dostrzeżone przez instytucje finansowe, które inwestują w ten projekt – podkreślał Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA.

Nowe instalacje przyczynią się do ograniczenia emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności zasobowej i energetycznej, a także samowystarczalności energetycznej zakładu. Efektem tego będzie obniżenie uciążliwości zakładu dla środowiska naturalnego. Blok energetyczny będzie spełniał wymagania granicznych wielkości emisji zanieczyszczeń m.in. w zakresie NOx, SO2 i pyłu, wynikających z konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. BAT LCP), a produkowana w nim energia elektryczna i ciepło wytwarzane będą w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Nowoczesna energetyka

- Cieszy nas, że polska firma, jaką jest Jastrzębska Spółka Węglowa, zaufała Rafako, polskiej firmie z 70 letnią już historią, i chce nam powierzyć to odpowiedzialne zadanie. Dodajmy, że jest to zadanie, które pozwoli nam znów pokazać, że energetyka oparta bezpośrednio czy pośrednio na węglu, może być, dzięki naszym nowoczesnym i sprawdzonym technologiom, przyjazna środowisku – mówiła Agnieszka Wasilewska-Semail, wiceprezes Rafako S.A.

Porozumienie JSW Koks oraz Rafako zakłada, że umowa na budowę elektrociepłowni zostanie podpisana po uzyskaniu zgód koroporacyjnych przez inwestora. Rafako będzie miał 29 miesięcy na wykonanie inwestycji (licząc od dnia podpisania umowy). Wynagrodzenie Rafako wyniesie 289 mln zł (netto).

źródło: JSW SA, oprac. żet