Sobota, 15 sierpnia 2020

imieniny: Marii, Napoleona, Stelii

RSS

Co wynika ze zmian w użytkowaniu wieczystym?

25.08.2018 07:00 | 0 komentarzy | red

Prezydent RP podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ustawą od 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego przekształci się w prawo własności.

Co wynika ze zmian w użytkowaniu wieczystym?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czy przekształcenie dotyczy każdego gruntu?

Przekształcenie dotyczyć będzie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i to zarówno domów jednorodzinnych, jak i lokali w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Uwaga!

W budynkach wielorodzinnych lokale mieszkalne muszą stanowić co najmniej połowę liczby lokali.

Czy przekształcenie będzie odpłatne?

Tak. Opłata za przekształcenie będzie uiszczana przez 20 lat jako opłata roczna, ale możliwym będzie również uiszczenie opłaty jednorazowo przy uzyskaniu dużych bonifikat.

Bonifikaty!

Dla gruntów należących do Skarbu Państwa wysokość bonifikat określona jest w ustawie, a głównym miernikiem bonifikaty jest rok, w którym ją uiszczono. Im później tym bonifikata niższa. Jeśli właścicielami gruntu są jednostki samorządu terytorialnego to o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada lub sejmik.

Jak wpisać do księgi wieczystej?

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie zaświadczenie właściwego organu.

radca prawny Natalia Lewandowska-Fac


Masz problem prawny? Pisz: redakcja@nowiny.pl