Czwartek, 4 czerwca 2020

imieniny: Franciszka, Karola, Gościmiła

RSS

Ekonomik bierze rozwód

20.02.2018 19:00 | 0 komentarzy | żet

Część nauczycieli z Ekonomika nigdy nie pogodziła się z włączeniem szkoły do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Likwidacja gimnazjów i przywrócenie pięcioletnich techników pozwoliło na nowo rozpocząć rozmowy o przywróceniu Ekonomikowi samodzielności.

Ekonomik bierze rozwód
Wicestarosta Marek Kurpis w marcu 2015 roku przekonywał nauczycieli Ekonomika do pomysłu włączenia szkoły w skład CKZiU nr 1.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od 1 września 2018 roku na oświatową mapę Raciborza powróci Zespół Szkół Ekonomicznych w składzie Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Raciborzu. – Traktujemy to jako korektę do zmian w ustroju oświaty – powiedział wicestarosta Marek Kurpis 13 lutego podczas nadzwyczajnej sesji rady powiatu raciborskiego. Obecnie Ekonomik, razem z Budowlanką i Gastronomikiem, wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Bali się niżu

Wicestarota przypomina, że centra kształcenia zawodowego i ustawicznego w Raciborzu zostały pomyślane z myślą o czteroletnich technikach. CKZiU nr 1 miało docelowo mieścić się w budynkach Budowlanki oraz Ekonomika. Planowano stopniowe opuszczanie gmachu dawnego Zespołu Szkół Zawodowych (Gastronomik) i przenoszenie uczniów oraz pracowni do sąsiedniego budynku Budowlanki. Skupienie uczniów miało pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom niżu demograficznego, z którym borykało się szkolnictwo ponadgimnazjalne w Raciborzu.

Pomogła likwidacja gimnazjów

Reforma oświaty (likwidująca gimnazja i wprowadzająca ośmioletnie podstawówki, czteroletnie licea, pięcioletnie technika oraz szkoły branżowe w miejsce szkół zawodowych) przekreśliła te plany. Teraz szkoły średnie trzeba przygotować na przyjęcie dodatkowego rocznika uczniów i nikt nie myśli już o redukcji kadry, czy ograniczaniu liczby klas i pracowni.

Reforma, którą w całej Polsce tak głośno oprotestowało środowisko nauczycielskie, przywróciła też nadzieję na samodzielność Ekonomika. Dlaczego? Otóż przy włączaniu tej szkoły w strukturę CKZiU nr 1 władze powiatu podnosiły, że jest to konieczne ze względu na niż demograficzny i spadek liczby uczniów w kolejnych rocznikach. Przywrócenie pięcioletnich techników utrąciło ten argument. Jednocześnie dało gronu pedagogicznemu Ekonomika niezwykle silny atut w rozmowach z władzami powiatu o przywróceniu szkole samodzielności.

Co dalej?

W zasadzie decyzja o utworzeniu Ekonomika już zapadła. Poczyniono też pierwszy krok w tym kierunku. 13 lutego rada powiatu raciborskiego jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem uchwały o zamiarze przekształcenia CKZiU nr 1 w Raciborzu poprzez zmianę siedziby szkół wchodzących w skład centrum („za” głosowało 18 obecnych radnych). Choć może się to wydawać dziwne, formalnie to właśnie gmach Ekonomika przy ul. Gimnazjalnej 3 stanowi siedzibę techników nr 2 i 3 oraz szkół branżowych nr 2 i 3 (Budowlanka i Gastronomik). Z prawnego punktu widzenia konieczne było przyjęcie uchwały o zamiarze przekształcenia CKZiU nr 1 z uwzględnieniem zmiany siedziby w/w szkół na ul. Wileńską 6. Teraz o tych formalnościach trzeba jeszcze poinformować rodziców i uczniów.

Najprawdopodobniej w marcu radni będą głosować w sprawie przyjęcia kolejnych uchwał – w sprawie wyłączenia Ekonomika (Technikum nr 1 oraz Szkoły Branżowej nr 1) z CKZiU nr 1 oraz w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2018 roku Zespołu Szkół Ekonomicznych.

– Te trzy uchwały dopełnią formalności jeżeli chodzi o funkcjonowanie Ekonomika, docelowo Zespołu Szkół Ekonomicznych, jako odrębnej jednostki – kwituje wicestarosta Marek Kurpis.

Wojtek Żołneczko


Tego nie można było przewidzieć

Adrian Plura – przewodniczący powiatowej komisji oświaty

Zmieniły się warunki w postaci zupełnie innego układu szkolnego niż ten, który obowiązywał w momencie podejmowania decyzji o utworzeniu w Raciborzu centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zarzut, że mogliśmy to przewidzieć jest bezpodstawny. Tego nie można było przewidzieć. 26 czerwca 2016 roku pani minister (edukacji – red.) na transmitowanej przez internet konferencji zapowiedziała nową sieć szkół. Wcześniej tylko konsultowano ten temat.

Tak się dobrze złożyło, że Ekonomik znowu będzie samodzielny, będzie miał swojego dyrektora. To było ich oczekiwanie, tego chcieli i na pewno będą sobie dobrze radzić.

Ludzie:

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.