Poniedziałek, 23 września 2019

imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

RSS

Zgłoś kandydaturę do Nagrody Mieszko AD 2017

17.10.2017 06:00 | 0 komentarzy | ż

Do 30 listopada trwa przyjmowanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017.

Zgłoś kandydaturę do Nagrody Mieszko AD 2017
Laureaci nagrody Mieszko (2016) w towarzystwie wójta gminy Kornowac Grzegorza Niestroja (pierwszy z lewej) oraz starosty Ryszarda Winiarskiego (pierwszy z prawej).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nagroda Mieszko przyznawana jest co roku przez władze powiatu raciborskiego osobom fizycznymi i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:

  • 1) organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;
  • 3) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • 5) prasa, radio, telewizja, (media);
  • 6) pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy ul. Pl. Okrzei 4, lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego) do 30 listopada 2017 r. 

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2017 otrzyma statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

Regulaminy przyznawania nagród oraz wzory formularzy zgłoszeniowych dostępne są TUTAJ.