Poniedziałek, 22 lipca 2019

imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii

RSS

Kto jeździ autobusami MZK? Głównie uczniowie i seniorzy

08.10.2016 15:12 | 2 komentarze | mak

Analiza tego, kto korzysta z komunikacji była możliwa dzięki funkcjonowaniu systemu e-biletu.

Kto jeździ autobusami MZK? Głównie uczniowie i seniorzy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jednym z wiodących tematów ostatniej sesji Rady Miasta w Rydułtowach była sytuacja Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu. Radni wysłuchali sprawozdania przedstawicieli Rydułtów w MZK, zapoznali się też z ciekawą prezentacją, która m.in. zobrazowała, kto najczęściej korzysta z przejazdów autobusami MZK.

E–bilet zbiera dane

Dokonanie analizy stało się możliwe dzięki funkcjonowaniu systemu e-biletu, który jest też nośnikiem informacji o pasażerach (na e-karcie zakodowane są nie tylko bilety jednorazowe i okresowe, ale także dane pasażera, jak imię, nazwisko, dane adresowe, numer klienta oraz terminowe lub bezterminowe uprawnienia do zniżek). – E-bilet funkcjonuje i dzięki niemu widzimy m.in. jaka jest liczba pasażerów, ile biletów zostało sprzedanych, ile osób korzysta z poszczególnych linii – wyliczał na sesji wiceburmistrz Rydułtów, Marcin Połomski.

Różne grupy

Z danych zebranych dzięki e–biletom wynika, że z autobusów MZK najczęściej korzystają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stanowią oni aż 24,23 proc. wszystkich pasażerów.

Na drugim miejscu znaleźli się seniorzy, którzy ukończyli 70 lat, a więc mogą podróżować autobusami za darmo. Ta grupa wiekowa to 23,62 proc. pasażerów. Biorąc pod uwagę fakt, że dane przedstawione na sesji dotyczyły okresu do lipca 2016 r., kiedy to seniorzy nie musieli jeszcze obowiązkowo korzystać z e–biletów, może się okazać, że ta grupa wiekowa będzie jeszcze bardziej liczna (od 1 września seniorzy 70+ muszą posiadać imienny e-bilet na bezpłatne przejazdy autobusami, wcześniej można było okazać albo dowód osobisty albo e-bilet).

Na trzecim miejscu znaleźli się pasażerowie korzystający z tzw. normalnych biletów (17,26 proc.), na czwartym osoby, które mają bilety bezpłatne np. dzięki programowi Rodzina 3+ (12,76 proc.), a na piątym osoby posiadające tzw. bilet na okaziciela (10,09 proc.). – Pamiętajmy też, że przez Rydułtowy przebiegają nie tylko linie MZK, ale też dwóch innych przewoźników. Dużo rydułtowskiej młodzieży jeździ do szkół w Rybniku korzystając z autobusów innego przewoźnika, ale ta prezentacja tego nie uwzględnia – podkreślił wiceburmistrz.

(mak)


Długie czekanie na e–bilet

W czasie sesji radni zwrócili uwagę na to, że czas oczekiwania na e–bilet jest stanowczo zbyt długi. – Słyszałem o przypadkach, że czeka się do miesiąca. Czy mogłoby to ulec skróceniu? – pytał radny Jacek Stebel. Z kolei wiceprzewodnicząca Barbara Wojciechowska powiedziała nam, że gdy sama pomagała kilku seniorom w wieku 70+ w załatwieniu formalności związanych z otrzymaniem e–biletu, w przypadku jednego wniosek został złożony pod koniec lipca, a na początku września e–biletu nadal nie było. O czas oczekiwania na e–bilet zapytaliśmy rzecznika prasowego MZK, Rafała Jabłońskiego. – W siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu–Zdroju e–bilety wydawane są na bieżąco przy pierwszej wizycie. Pasażerowie powinni posiadać dowód osobisty i aktualny dokument uprawniający do ulgi. Na miejscu należy wpłacić równowartość wskazanego biletu lub minimum 10 zł – przedstawił najpierw ogólne zasady związane z załatwieniem e–biletu w siedzibie Związku. Jednak spora grupa pasażerów po 70. roku życia wyrabia bezpłatny e–bilet za pośrednictwem poczty i w tym właśnie przypadku procedura jest dłuższa niż regulaminowe 5 dni.