Czwartek, 25 kwietnia 2019

imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry

RSS

Nie płaciłeś czynszu i masz dług? Możesz go odpracować

19.09.2016 11:00 | 1 komentarz | pm

Rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przygotował „Program pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych wobec gminy”, czyli pakiet rozwiązań dla zadłużonych lokatorów.

Nie płaciłeś czynszu i masz dług? Możesz go odpracować
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wychodząc naprzeciw trudnym sytuacjom życiowym wielu mieszkańców, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przygotował dla najemców mieszkań gminnych pakiet rozwiązań „Program pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych wobec gminy”, mający na celu umożliwienie spłacenia wobec gminy długu wynikającego z powodu nieterminowych opłat czynszowych lub ich braku.

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, w Dziale Wsparcia Najemcy można rozpocząć mediacje (z udziałem pracowników tego nowego działu) i otrzymać system pomocy i jak najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji, a co za tym idzie spłaty zadłużenia czynszowego. Lokator może skorzystać z jednej propozycji pomocy lub skorzystać z kilku rozwiązań jednocześnie np.: odpracowania zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego lub/i rozłożenie zadłużenia na raty, zamiany mieszkania na inne z niższym czynszem, odroczenia spłaty zadłużenia lub też skorzystać z obniżki czynszu czy dodatku mieszkaniowego, który można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Co proponuje ZGM Rybnik?

• Wszystkim zadłużonym najemcom proponujemy możliwość zawarcia ugody o rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego w którym ilość rat (max. do 36) i ich wysokość dostosowana zostanie do możliwości finansowych dłużnika w drodze przeprowadzonych mediacji przez specjalnie powołane do tego zespoły pracowników ZGM.

• Dla osób, które w żaden sposób nie mogą spłacać długu czynszowego, proponujemy nowatorski program odpracowania powstałych zaległości.

• Wszystkim tym najemcom, którzy nie będą zainteresowani wymienionymi powyżej formami wychodzenia z zadłużenia, proponujemy złożenie deklaracji zamiany zajmowanego mieszkania na mniejsze i tańsze w utrzymaniu. Prowadzony przez ZGM bank zamian zapewni jak najdalej idącą pomoc w znalezieniu kontrahenta do zamiany, z uwzględnieniem możliwości spłaty długu.

• Dla najemców o niskich dochodach możemy zaproponować obniżkę czynszu.

• Dla najemców z problemami przejściowymi w spłacie należności czynszowych odroczenie spłaty zadłużenia.

• Dział Wsparcia Najemcy czy Administracja ZGM, doradzi jak złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o dodatek mieszkaniowy lub dodatek na media.

„Program pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych” jest dużą pomocą i wsparciem z którego może skorzystać pod pewnymi warunkami prawie każdy lokator ZGM. Tym jedynym warunkiem jest zawsze regularna wpłata czynszu bieżącego i regularna wpłata ustalonych rat zadłużenia, czy regularność w odpracowywaniu zadłużenia i solidne wykonywanie czynności zleconych. Mogą o być prace porządkowe, malowanie i drobne prace konserwatorskie czy podczas zimy odśnieżanie i posypywania powierzchni chodników itp.

– W celu skorzystania z proponowanego programu pomocy wychodzenia z czynszowych kłopotów finansowych zapraszamy wszystkich najemców mieszkań gminnych bezpośrednio do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, przy ul. Kościuszki 17 w Rybniku, gdzie specjalnie powołany zespół Działu Wsparcia Najemcy pomaga w wyborze najodpowiedniejszej dla każdego zadłużonego lokatora formy uregulowania długu czynszowego – informuje ZGM Rybnik.

W zasobie rybnickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się 4.835 mieszkań, z czego zadłużonych jest ponad 1.900 z nich. Rekordzista winny jest ZGM ponad 170 tys. zł.

W sumie wartość zadłużenia (bez odsetek!) na koniec lipca br. sięga przeszło 29,6 mln zł.

W roku 2015 odpracowano przeszło pół miliona złotych zadłużenia, w tym roku (wg stanu na koniec lipca ) jest to kwota przeszło 297 tys. zł. (źródło: ZGM Rybnik)