Informacje
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Lubomia w czołówce najlepszych gmin województwa według rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Gmina Lubomia znalazła się w czołówce Rankingu Gmin woj. śląskiego, przygotowywanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. O miejscu w rankingu decydował wynik wyliczony w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę. - Ranking wskazuje więc w sposób obiektywny najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne - podkreślają jego autorzy. 

Lubomia w czołówce najlepszych gmin województwa według rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Lubomia jedną z najlepszych gmin województwa śląskiego według Rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zdjęcie ilustracyjne/mapio.net

Ranking Gmin to inicjatywa zapoczątkowana w 2010 r. w Krakowie. W poprzednich latach regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego kontynuowały ją w woj. małopolskim, podkarpackim i lubelskim. W tym roku ranking został przeprowadzony we wszystkich polskich regionach.

We wtorek 16 listopada w Katowicach odbyła się pierwsza z tegorocznych gal regionalnych rankingów, jaki w woj. śląskim przeprowadził Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL we współpracy z Urzędem Statystycznym w Katowicach. Jednym z głównych partnerów był Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak ogłoszono, w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców trzy pierwsze miejsca w Rankingu Gmin woj. śląskiego zajęły Goczałkowice-Zdrój, Buczkowice i Wilkowice. Kolejne miejsca zajęły Imielin, Lubomia, Szczyrk, Chybie, Przyrów, Kornowac oraz Kozy.

W kategorii gmin powyżej 20 tys. mieszkańców na podium znalazły się kolejno: Tarnowskie Góry, Cieszyn i Mikołów, a za nimi: Czeladź, Czechowice-Dziedzice, Lubliniec, Jasienica, Łaziska Górne, Zawiercie i Żywiec.

Rybnik na podium miast na prawach powiatu

W utworzonej tylko dla woj. śląskiego kategorii dla tamtejszych 19 miast na prawach powiatu najwyższe wyniki uzyskały: Bielsko Biała, Katowice i Rybnik, a następne: Gliwice, Tychy, Żory, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Częstochowa oraz Jaworzno.

- To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są dane GUS z szesnastu kategorii. Naszym celem jest wyłonienie najlepszych gmin i promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu - ocenił wiceprezes FRDL Marcin Smala.

Oceniono wydatki, dochody, przyrost naturalny, pozyskane środki 

W rankingu zastosowano zmienne opisujące poziom rozwoju gmin w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju (uwzględniając aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe), dostępne w bazach GUS lub pozyskane z resortu finansów czy okręgowej komisji egzaminacyjnej. Są to: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018-20, średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018-20, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018-20, wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r. Inne zmienne to: średnioroczne środki gmin z UE i inne zewnętrzne na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018-20, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2020 r., wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21 (średni wynik w procentach), saldo migracji na 1 tys. ludności w 2020 r.

W rankingu wzięto również pod uwagę wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r., udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących w 2020 r., wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza na 1 mieszkańca w 2020 r. Ponadto uwzględniono odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r. przyrost naturalny na 1 tys. ludności w 2020 r., udział powierzchni gminy objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem w 2020 r., wydatki bieżące na oświatę i opiekę nad dziećmi do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r. oraz udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących na administrację publiczną w 2020 r.

Komentarz Czesława Burka, wójta Lubomi

- Jak widać, sprawdzono gminy pod każdym możliwym kątem. Dlatego ranking ten ma ogromną wartość merytoryczną i bardzo się cieszymy, że w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców, gmina Lubomia zajęła bardzo wysokie 5. miejsce. Pod uwagę wzięto dane z trzech ostatnich lat, więc nie ma tu mowy o przypadku.  To pokazuje, że gmina jest dobrze zarządzana. Z naszego otoczenia wysoko znalazła się jeszcze tylko gmina Kornowac, która zajęła 9. miejsce - komentuje Czesław Burek, wójt Gminy Lubomia. 

Ludzie

Czesław Burek

Wójt Gminy Lubomia

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].