Piątek, 10 lipca 2020

imieniny: Amelii, Filipa, Witalisa

RSS

Starostwo dostępne na telefon

31.03.2020 00:00 sub

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, od 30 marca, do odwołania wszystkie siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. zostają zamknięte dla osób z zewnątrz

WODZISŁAW ŚL. Dostęp do budynków starostwa będą mieli wyłącznie klienci umówieni wcześniej telefonicznie. Miejsce do składania dokumentów (pojemnik) znajduje się na terenie zadaszonego dziedzińca od strony ul. Pszowskiej (między budynkami Starostwa i Urzędu Miasta).

Korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia wpływu należy nadawać w placówkach pocztowych (listy polecone lub za potwierdzeniem odbioru). Starostwo zachęca do załatwiania spraw w urzędzie drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. W tym celu należy posiadać profil zaufany. Można go założyć bez większych trudności w bankowości elektronicznej w większości polskich banków.

Dokumenty, wnioski, pisma nie wymagające urzędowego potwierdzenia należy wrzucać do pojemnika ustawionego na terenie zadaszonego dziedzińca od strony ul. Pszowskiej (między budynkami Starostwa i Urzędu Miasta).

W sprawach wymagających osobistej obecności starostwo prosi o wcześniejsze umówienie się telefoniczne.(art)


TELEFONY (ul. Bogumińska 2):

 • Kancelaria: 32 453 97 10, fax. 32 453 97 12
 • Sekretariat Starosty: 32 453 97 13
 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej: tel. 32 453 97 66
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 453 97 57
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny: tel. 32 453 97 30
 • Wydział Rady i Zarządu: tel. 32 453 97 77

TELEFONY (ul. Pszowska 92a):

 • Inspektor Ochrony Danych: 32 412 09 39
 • Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: 32 412 09 30
 • Wydział Obywatelski Ochrony Informacji Niejaw
 • nych i Zarządzania Kryzysowego: 32 412 09 72
 • Wydział Oświaty: 32 453 99 66
 • Wydział Ochrony Środowiska: 32 412 09 54
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 32 453 99 62
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 32 453 99 77
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 32 453 99 74
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 32 412 09 67

TELEFONY (ul. Mendego 3):

 • Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 • wydawanie map: tel. 32 453 97 83
 • wydawanie wypisów i wyrysów ewidencji gruntów: tel. 32 453 97 67
 • obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego: tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72
 • GEO-INFO Delta: https://systherm-info.pl/pliki/geo-info/Delta.html
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: tel. 32 453 97 11
 • Numer: 13 (1010)
 • Data wydania: 31.03.20
Czytaj e-gazetę