Piątek, 10 lipca 2020

imieniny: Amelii, Filipa, Witalisa

RSS

Nowe Nieboczowy pod lupą NIK

06.09.2016 00:00 red.

Najwyższa Izba Kontroli przez dwa miesiące sprawdzała, czy nowe Nieboczowy budowane są prawidłowo.

NIEBOCZOWY Do lubomskiego Urzędu Gminy zapukali przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli. Postanowili sprawdzić, jak przebiega budowa nowej wsi – interesowało ich, czy inwestycja prowadzona jest zgodnie z prawem (w tym z prawem przesiedleń) i zgodnie z umową pożyczki z Banku Światowego. Kontrolerzy wertowali wszystkie dokumenty, w końcu przygotowali protokół.

Jedna uwaga, ale...

Początkowo NIK pozytywnie oceniła działania gminy, ale dopatrzyła się jednej nieprawidłowości. W protokole pokontrolnym znalazł się zarzut, że gmina nie wystąpiła o pieniężne kary umowne do wykonawców dróg i oświetlenia w nowej wsi. Zdaniem NIK gmina powinna domagać się kwoty nie mniejszej niż 1,42 mln zł z powodu nieterminowego zakończenia robót. NIK wezwała wójta do tego, by ubiegał się o te pieniądze. To oznaczałoby drogę sądową.

Gmina uważa inaczej

Gmina nie zgodziła się z taką argumentacją NIK. – Owszem, stwierdziliśmy drobne usterki w wykonawstwie, ale kazaliśmy je usunąć i to zostało zrobione. Obowiązuje równość podmiotów i jeśli występują drobne usterki, a zostaną naprawione, to kara umowna się nie należy. Nie istnieje coś takiego jak "idealne wykonanie" – podkreśla wójt Lubomi, Czesław Burek. Co więcej, wójt jest przekonany, że gdyby sprawa o wypłatę kar pieniężnych trafiła do sądu, to gmina byłaby na straconej pozycji. – Przegrana oznaczałaby dla gminy stratę około 100 tys. zł – dodaje

Lubomia wystąpiła do NIK z wyjaśnieniem. – Napisałem, że należy odróżnić niewykonanie zobowiązania od nienależytego wykonania zobowiązania. W przypadku inwestycji w Nieboczowach zadanie zostało wykonane. Wystąpiły drobne usterki, ale nie ograniczały one możliwości korzystania z dróg czy oświetlenia. Co więcej – wykonawca naprawił usterki na swój koszt – wyjaśnia wójt.

Budowa bez uwag

NIK uznała argumenty gminy i wykreśliła z protokołu zapis o jednej nieprawidłowości. – Ostatecznie ocena NIK jest pozytywna, nie zawiera uwag i zaleceń. Budujemy Nieboczowy prawidłowo i rzetelnie – podkreśla wójt Czesław Burek.

(mak)

  • Numer: 36 (825)
  • Data wydania: 06.09.16
Czytaj e-gazetę