Czwartek, 21 stycznia 2021

imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

RSS

Epidemia koronawirusa:

Pole do zagospodarowania

12.02.2003 00:00
Jednym z ważniejszych zadań dla władz gminy jest zagospodarowanie tzw. pola gołkowickiego. Powstanie tam strefa gospodarcza, która ma przyciągnąć inwestorów. Nawiązano w tej sprawie ścisłą współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Ostatnią inwestycją, która ma zakończyć przygotowanie odpowiedniej infrastruktury na „polu gołkowickim” jest kanalizacja. Doprowadzone są tam już woda, energia i gaz, brakowało jeszcze możliwości odprowadzenia ścieków. Trafią one na oczyszczalnię w Jastrzębiu Zdroju.

Na budowę kanalizacji w tym rejonie gmina otrzymała 600 tys. zł pomocy z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Żeby otrzymać dotację gmina taką samą kwotę zaplanowała na ten cel w swoim budżecie. Przygotowywany jest wniosek przetargowy, inwestycja ma być wykonana w tym roku.

Możliwość odprowadzania ścieków jest warunkiem przyciągnięcia inwestorów - mówi wójt Józef Pękała. Próbujemy ich pozyskać za pośrednictwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa kanalizacji ma być zakończona do sierpnia. Inwestycją tą interesuje się czterech oferentów.

W fazie końcowej jest wykonanie projektu dalszej rozbudowy kanalizacji w Gołkowicach i Skrzyszowie - tej części gminy, która grawitacyjnie ciąży do oczyszczalni w Jastrzębiu. Obejmuje to około 30% powierzchni gminy. Kosztorys szacunkowy wykonania kanalizacji na tym terenie wynosi około 4 mln zł. Taka kwota przekracza możliwości finansowe gminy. Żeby można było wykonać tę inwes-tycję konieczne jest zawarcie porozumienia z Mszaną i Jastrzębiem. Wtedy można będzie wystąpić o dofinansowanie do europejskiego funduszu pomocowego ISPA. Konieczne będzie podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy. Sprawa będzie omawiana na najbliższej sesji.

Planowana jest rozbudowa kanalizacji w Gołkowicach. Na ile to będzie możliwe, posesje w centrum wsi zos-taną podłączone do istniejącej oczyszczalni przy przejściu granicznym. Jej przepustowość nie jest jeszcze w pełni wykorzystana. Zwiększenie ilości ścieków poprawi możliwości utrzymania odpowiednich parametrów oczyszczania. Na ten cel jednak w budżecie zabrakło pieniędzy. Gmina liczy na uzyskanie środków z funduszu SAPARD i przeznaczy ze swej strony na ten cel pieniądze z nadwyżki budżetowej.

(jak)
  • Numer: 7 (159)
  • Data wydania: 12.02.03