środa, 19 lutego 2020

imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta

RSS

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Drogi z SAPARDU?

28.08.2002 00:00
Urząd Gminy będzie się starać o dofinansowanie modernizacji ulic Akacjowej i Jesionowej w Lubomi z europejskiego funduszu pomocowego SAPARD.

Podczas niedawnej sesji Rady Gminy podjęta została uchwała o przeznaczeniu na ten cel pieniędzy w przyszłorocznym budżecie.

Gmina nie ma wieloletniego planu rozwoju - tłumaczy Maria Fibic, zas-tępca wójta. Dlatego konieczne było podjęcie uchwały o umieszczeniu wydatków na modernizację obu ulic w budżecie na 2003 r. Do 16 września złożymy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

Na przebudowę ulic Akacjowej i Jesionowej przewidziano w tym roku wydatki w wysokości ponad 48 tys. zł. W przyszłym roku miałyby one wynieść prawie 971 tys. zł - w tym prawie 534 tys. zł (czyli 55%) z budżetu gminy a 437 tys. zł dotacji z SAPARD-u. Na Akacjowej przewidziano położenie nowej nawierzchni asfaltowej a na Jesionowej również wykonanie kanalizacji deszczowej. Obie ulice są ze sobą połączone odnogami bocznymi.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę wiele kryteriów - m.in. stopień bezrobocia w gminie, ważność drogi dla transportu lokalnego - stopień natężenia ruchu pojazdów a także wysokość udziału gminy w finansowaniu inwestycji. Dlatego też władze Lubomi zdecydowały się na stosunkowo wysoki udział środków gminnych - wynoszący ponad połowę przewidywanych kosztów inwestycji.

Wnioski o dotacje z SAPARD-u są bardzo trudne do wypełnienia, dlatego zainteresowanie indywidualnych rolników tą formą pomocy jest bardzo małe. Do tej pory z całego województwa śląskiego wpłynął tylko jeden wniosek od rolnika - konieczne okazało się jego uzupełnienie i wnioskodawca go wycofał. Gdy złożył wniosek ponownie okazało się, że w tym czasie przekroczył wiek 50 lat i nie spełnia tym samym jednego z przyjętych kryteriów. Zasadą jest również, że indywidualni wnioskodawcy muszą najpierw pokryć koszty wykonywanych inwestycji z własnych środków - potem dopiero otrzymują zwrot części poniesionych wydatków z SAPARD-u. Taki tryb dotowania również odstręcza rolników od składania wniosków - nie mają oni możliwości sfinansowania inwestycji z własnych pieniędzy czy też uzyskania kredytu. Łatwiej starać się o dotacje samorządom gminnym, których urzędnicy są w stanie sporządzić wniosek, a gminie łatwiej też pozyskać środki na wykonanie inwestycji.

(jak)

  • Numer: 35 (155)
  • Data wydania: 28.08.02