Wtorek, 25 lutego 2020

imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

RSS

Przegląd kieszeni

28.08.2002 00:00
W tym tygodniu podajemy zarobki przedstawicieli RM i Zarządu Miasta w Rydułtowach. W następnym numerze kolejne rozliczanie.

Rada Miasta Rydułtowy podjęła uchwałę, w której ustaliła następującą wysokość diet radnych i członków komisji Rady Miasta: przewodniczący Rady Miasta - 1400 zł, zastępca przewodniczącego Rady Miasta - 980 zł, członkowie Zarządu Miasta - 1330 zł, przewodniczący stałych Komisji Rady Miasta - 910 zł, pozostali radni - 700 zł, a członkowie stałych komisji Rady Miasta, którzy nie są radnymi - 100 zł.

Ryczałt powoduje, że mimo nieobecności radnego na sesji, dietę otrzyma w niezmienionej wysokości. Wszystkie te kwoty nie podlegają opodatkowaniu.

Na wynagrodzenie burmistrza miasta składa się: wynagrodzenie zasadnicze - 2 400 zł, dodatek funkcyjny - 744 zł i dodatek służbowy - 4716 zł. Brutto burmistrz otrzymuje więc miesięcznie 7 860 zł. Zastępca burmistrza za cały miesiąc otrzymuje brutto - 6 576 zł. Na sumę tę składa się: 2250 zł  - wynagrodzenie zasadnicze, 620 zł - dodatek funkcyjny i 3731 zł - dodatek służbowy. 

B.P.

  • Numer: 35 (155)
  • Data wydania: 28.08.02