Wtorek, 13 kwietnia 2021

imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina

RSS

Kuźnia Raciborska nie mówi „nie” dla wsparcia poradni

05.11.2019 00:00 red.

– Idealnym rozwiązaniem dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byłaby sytuacja, w której nie musielibyśmy interweniować w sprawie osób uzależnionych od alkoholu, jest to jednak wizja utopijna. Udzielamy pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują – mówi wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej, a zarazem przewodnicząca komisji Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.

Problem w liczbach

18 wniosków o wszczęcie postępowania mającego na celu poddanie osób leczeniu odwykowemu, 27 mieszkańców skierowanych do lekarzy biegłych celem orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu, a także 19 wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu oraz nadzoru kuratora. To bilans działań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKPiRPA) w Kuźni Raciborskiej za ubiegły rok (a konkretnie do 30 listopada 2018 r.).

Używki często wybierane

W 2018 roku na terenie Gminy funkcjonowały 42 miejsca, w których można było kupić alkohol. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok wskazano, że na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada około 265 mieszkańców (liczba ludności w Gminie Kuźnia Raciborska wynosiła wówczas 11 tys. 138 osób).

Łącznie w Gminie na przestrzeni ubiegłego roku zakupiono alkohol na kwotę 10,460 mln zł. Najwięcej, bo 5,423 mln zł na alkohol zawierający do 4,5% oraz piwa. Na drugim miejscu znajdują się alkohole powyżej 18%, (4,013 mln zł). Z kolei najmniej, czyli 1,23 mln zł wydano na trunki o wartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa.

Miejscowa policja zauważa natomiast, że na 1714 przeprowadzonych interwencji około 60 procent z nich związanych było z nadużywaniem alkoholu. Mundurowi podają, że łącznie w ubiegłym roku zatrzymano 45 osób do wytrzeźwienia (w tym jedną kobietę) oraz 10 nietrzeźwych kierowców i 132 rowerzystów. Ponadto na terenie gminy zatrzymano cztery osoby za posiadanie narkotyków (w tym dwie osoby nieletnie).

Profilaktyka

Samorząd Kuźni Raciborskiej wskazuje, że ze względu na istniejące i ciągle narastające zagrożenie problemem alkoholowym wśród dzieci i młodzieży, wynikające m.in. z: ubóstwa, niewystarczającej oferty w zakresie zagospodarowania czasu wolnego czy świadomości rodziców na temat patologii wśród dzieci i młodzieży, konieczne jest finansowe wsparcie działań profilaktycznych. Łącznie na różnorakie działania GKPiRPA przeznaczyła 189 tys. zł (licząc środki gminne i pozyskane).

Zespolenie problemów

Sylwia Brzezicka-Tesarczyk na przestrzeni dwuletniego kierowania gremium (wcześniej zajmowała się tym poprzednia wiceburmistrz Gabriela Tomik) zauważa, że niestety przez komisję przewijają się również problemy osób uzależnionych od narkotyków. – Czasami jest zespolenie tych problemów. Mowa więc o osobach uzależnionych od narkotyków i alkoholu równocześnie – dostrzega w rozmowie z nami.

Dotacja? Nie mówimy „nie”

Przewodnicząca GKPiRPA mówi nam, że zamknięcie Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Raciborzu stwarza duże problemy (poradnię zamknięto, bo nie otrzymała kontraktu z NFZ), jednak najbliższa inna poradnia, gdzie aktualnie kierowani są uzależnieni, znajduje się w Rybniku Boguszowicach. Ponadto osoby z problemem mają również możliwość korzystania z tzw. terapii dochodzącej w grupach wsparcia organizowanych przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu „Bezpieczna Przystań” oraz w grupie „Paraklet” przy parafii św. Marii Magdaleny.

Kuźnia Raciborska nie zamyka się jednak na propozycję współfinansowania działalności zamkniętej obecnie poradni w Raciborzu dla swoich mieszkańców. Mowa więc o podobnym rozwiązaniu, jaki wprowadził Urząd Miasta Racibórz*. – Jednak decyzja ta zależałaby od wielu czynników i warunków, w tym decyzji innych gmin powiatu raciborskiego – słyszymy od Sylwii Brzezickiej-Tesarczyk.

(mad)


*Pieniędzy wystarczy na trzy miesiące działalności poradni, później Miasto ma zastanawiać się nad dalszymi działaniami. Poradnie uruchomiono 16 września i będzie funkcjonować do 20 grudnia.

  • Numer: 45 (1428)
  • Data wydania: 05.11.19
Czytaj e-gazetę