środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Ekonowiny: Jak zagospodarować odpady?

07.11.2017 00:00 red.

Gospodarowanie odpadami na terenach niekorzystnie przekształconych województwa śląskiego to temat konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin i powiatów oraz funkcjonariusze policji. Podczas otwarcia konferencji członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik mówił o skali problemów związanych z odpadami oraz o Planie Gospodarki Odpadami.

W województwie śląskim powstaje około 48 milionów ton odpadów, w tym około 1,5 miliona odpadów komunalnych. Zgodnie z prognozami z roku na rok będzie wzrastać ich masa w województwie. W 2016 roku statystyczny mieszkaniec wytworzył ok. 362 kg odpadów, w 2022 ta masa może wzrosnąć do ok. 382 kg. Według ostatnich badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w latach 2011 – 2013 w województwie śląskim wytwarza się najwięcej odpadów kuchennych, organicznych (ok. 24%), na dalszych miejscach znajduje się papier (ok. 15%), tworzywa sztuczne (ok. 13%) oraz szkło. Te materiały w znacznej części są stosowane do produkcji opakowań.

(eco)

  • Numer: 45 (1325)
  • Data wydania: 07.11.17
Czytaj e-gazetę