Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

WAŻNE:

Przedstawiciele Raciborszczyzny w Obywatelskim Parlamencie Seniorów

03.11.2015 00:00 red

1 października to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym też dniu w budynku Sejmu odbyło się sesja inauguracyjna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS).

Na spotkanie zjechało 460 delegatów z całego kraju. Racibórz reprezentował przewodniczący Rady Seniorów Andrzej Drozd. W przeddzień posiedzenia przewodniczący sejmowej komisji polityki senioralnej Michał Szczerba w liście do delegatów OPS złożył serdeczne gratulacje wyboru, czyli udzielonego zaufania przez organizacje delegujące.

Honorowym patronatem OPS objęła marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, a patronat merytoryczny – Komisja Polityki Senioralnej. Delegatami na pierwsze spotkanie byli przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminnych rad seniorów. Posiedzenie otworzyła marszałek Kidawa-Błońska. – Jesteście delegatami i będziecie nimi przez cały rok, dla dobra seniorów z regionów, z których pochodzicie – przypomniała obecnym. Pani marszałek podkreśliła, że seniorzy, to ludzie z wielkim doświadczeniem życiowym, którym należy się dzielić. Obywatel senior, to taki obywatel, który po latach ciężkiej pracy ma wreszcie możliwość realizację własnych pasji, zainteresowań, na które do tej pory nie miał czasu.

– Wy seniorzy jesteście potrzebni Polsce – powiedział goszcząca na spotkaniu premier rządu Ewa Kopacz. To słowa, które seniorzy chcieliby słyszeć, a słyszą je rzadko, tylko z okazji wielkich uroczystości. Pani premier pochwaliła się, że to z jej inicjatywy, jako marszałka Sejmu, została powołana w 2014 r. Komisja Polityki Senioralnej. – To wy uczcie, jak być przyzwoitym człowiekiem, jak kochać swój kraj – dodała.

Na wniosek konwentu inicjatorów wybrano przewodniczącego OPS, a także nastąpiło ukonstytuowanie się OPS, ślubowanie delegatów oraz przyjęto regulamin. Uczestnicy wysłuchali też wykładów na temat potrzeb seniorów, roli delegatów oraz polityki senioralnej na lata 2015 – 2020. Po przerwie obiadowej w Restauracji Sejmowej, ukonstytuowały się komisje OPS oraz wybrano ich przewodniczących. Przedstawiciel Raciborza przewodniczący Andrzej Drozd został członkiem komisji ds. informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem. Komisja zajmuje się: prowadzeniem konsultacji społecznych, współpracą z mediami, działalnością informacyjną i wydawniczą oraz udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Janusz Loch

  • Numer: 44 (1224)
  • Data wydania: 03.11.15
Czytaj e-gazetę