Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Jak segregować śmieci?

15.10.2013 00:00 red

Część 4

Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi:

ODPADY ZIELONE

Odpady zielone (biodegradowalne) obejmują taki materiał jak ścięta trawa, kwiaty, łodygi i liście oraz inne drobne części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach.

Odpady zielone nadają się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!

Miasto Racibórz prowadzi system zbiórki odpadów zielonych od 2011r., czyli od czasu uruchomienia kompostowni pryzmowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu – Brzeziu, przy ul. Rybnickiej 125 (wjazd przed restauracją „Dworek”). Od tego czasu nie wolno spalać odpadów zielonych na wolnym powietrzu.

Odpady zielone należy wyselekcjonować oraz postąpić w jeden z poniższych sposobów:

–gromadzić w specjalnych brązowych pojemnikach na bioodpady, które można otrzymać nieodpłatnie w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., tel. 32 4153424 i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem odbioru. Gwarantowana częstotliwość odbioru to dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada,

–dostarczyć we własnym zakresie do kompostowni, tel. 32 4184074 czynna od pn. – pt. w godz. od 7.00 – 14.45, sob.: 7.00 – 12.45. Jednorazowa dostawa nie powinna przekroczyć 100 kg, aby odpad uznano za komunalny,

–poddać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

W zamian za oddane odpady zielone otrzymasz talony na gotowy certyfikowany kompost RAKOR powstający w raciborskiej kompostowni.

Zasady wydawania kompostu:

–oddając pojemnik 120 litrowy nabędziesz prawo do otrzymania talonu na 10 litrów kompostu RAKOR, talony dostarczy odbiorca,

–za dostarczone na kompostownię 50 kg bioodpadu otrzymasz talon na 10 litrów kompostu Rakor,

–ilości kompostu z talonów można sumować,

–kompost RAKOR należy samodzielnie odebrać z kompostowni.

ODZIEŻ I TEKSTYLIA

Każda odzież używana, której posiadacz się pozbywa, staje się odpadem. Ze względu na to, że odzież jest produktem wielomateriałowym, charakteryzującym się różnorodnym składem chemicznym, jego utylizacja jest bardzo trudna i musi być dostosowana do każdego materiału.

Na terenie miasta Racibórz funkcjonuje system zbiórki – sieć 100 pojemników na zbędną, nieużywaną odzież. Do pojemników tych można wrzucać odzież, którą mogą jeszcze wykorzystać inni, obuwie, koce, pościele, wełnę i inne tkaniny.

OPONY

Zużyte opony są odpadem, który bardzo obciąża środowisko naturalne. Opony są produktem wielomateriałowym, zbudowanym z mieszaniny kauczuków naturalnych i syntetycznych, nierozciągliwych włóknin (kordów) oraz drutów wzmacniających konstrukcję i utrzymujących kształt opony. Charakteryzują się długim okresem rozkładu w warunkach środowiska naturalnego, a ze względu na swoją objętość wymagają dużej powierzchni magazynowania i specjalnie przygotowanego terenu.

Opony można oddać do PSZOK lub w punkcie wymiany opon.

Odpady nadające się na kompostownię

Ścięta trawa, liście i gałązki z drzew i krzewów, zielone części warzyw liściastych, zwiędłe kwiaty oraz kwiaty doniczkowe (mogą być z ziemią), pozostałości roślinne po zbiorach, trociny, wióry i inne ścinki drewniane, odpady z kory, chwasty, słoma, siano

Na kompostownię nie nadają się:

Zepsuta żywność, mięso, kości, resztki jedzenia, odchody zwierzęce, popiół z kominka lub pieca, zepsute owoce, stary chleb, resztki ugotowanych warzyw, obierki z ziemniaków, owoców i warzyw, łupinki orzechów, skorupki jajek, resztki owoców cytrusowych, skórki od bananów, resztki produktów mlecznych, fusy po kawie czy herbacie.

 

  • Numer: 42 (1118)
  • Data wydania: 15.10.13