Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Pieniądze na małe firmy

16.04.2013 00:00 red

Od 15 do 26 kwietnia śląski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

O pieniądze mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać istniejącą firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać do 300 tys. zł. – Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł,  a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy – tłumaczy Stanisław Gmitruk, dyrektor śl. o ARiMR.

Wnioski można składać osobiście, przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym agencji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy  w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

(tora)


Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Częstochowie, . Jana III  Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, tel. 034 378 28 00, e-mail: slaski@arimr.gov.pl

  • Numer: 16 (1092)
  • Data wydania: 16.04.13