Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Wyniki głosowań na 8 sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 22 czerwca 2011 roku:

05.07.2011 00:00 red

Wyniki głosowań na 8 sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 22 czerwca 2011 roku:

 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok (18 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się),
 • uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (18/0/2),
 • uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 r. (18/0/2),
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu (19/0/1),
 • uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz z późn. zm. (18 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie cennika opłat za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na Kompostownię Odpadów w Zarządzie Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu (19 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej (15/1/5),
 • uchwała w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Racibórz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (16/1/2),
 • uchwała w sprawie nadania statutu żłobkowi przy ul. Słonecznej 9 (17/0/2), 
 • uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (20 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach (16/0/4),
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu u zbiegu ulic Adama Mickiewicza i Stanisława Drzymały (19/0/1),
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu w obrębie ulic Opawskiej, Lwowskiej, Warszawskiej i Kochanowskiego (17/2/2),
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciborzu u zbiegu ulic Węgierskiej i Górnej (16/0/3),
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomościami” prawa użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej położonej w Raciborzu przy ulicy 1 Maja (20 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz (18/0/2),
 • uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność naczelnika wydziału gospodarki miejskiej (15/0/4).

 • Numer: 27 (999)
 • Data wydania: 05.07.11