środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Po pieniądze do kierownika

10.05.2011 00:00 red

Rada gminy Nędza uchwaliła program pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy. Podstawą pomocy jest stypendium szkolne, które wynosi 80 proc. zasiłku rodzinnego. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez wnioskującego kryterium dochodowego (351 zł na członka rodziny). 

Gmina Nędza. Stypendium będzie przyznawane głównie w formie pokrycia kosztów związanych z nauką (np. koszty: zajęć dodatkowych, zakupu podręczników, wycieczki szkolnej, posiłków w szkole czy transportu do szkoły). Tylko w wyjątkowych sytuacjach stypendium będzie wypłacane jako świadczenie pieniężne.  

Aby ubiegać się o pomoc materialną należy zgłosić wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nędzy. Stypendium będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom ucznia lub pełnoletnim uczniom, po udokumentowaniu wydatków. 

Stypendium jest realizowane w terminach: 

  • Do 15 grudnia danego roku szkolnego – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia;
  • Do 15 czerwca danego roku szkolnego – za okres od 1 stycznia do 31 czerwca.

Rada gminy upoważniła w kolejnej uchwale kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w sprawie przyznawania powyższych stypendiów. Anna Iskała wójt Nędzy wyjaśniła, że do niedawna było to niemożliwe. – Przyznawaniem podobnej pomocy zajmował się wcześniej główny specjalista do spraw oświaty. Aby przyznać pomoc socjalną, która trafia głównie do rodzin z problemami finansowymi, trzeba było i tak skorzystać z wiedzy pracowników ośrodka pomocy społecznej. Teraz wszystko się załatwi w GOPS-ie – tłumaczyła wójt.

Jak zapewniła Anna Iskała, na stypendia gmina otrzymuje dotację ze skarbu państwa, w wysokości 80 proc. wysokości stypendiów. Resztę dopłaca z własnej kasy.

(woj)

  • Numer: 19 (990)
  • Data wydania: 10.05.11