Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Sfotografują architektoniczne perełki Krzanowic

20.07.2010 00:00 red
Krzanowice zapraszają do udziału w III Konkursie Fotograficznym pt. Detal w architekturze.

Konkurs, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach, jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Podstawowy wymóg jest taki, że zdjęcia powinny przedstawiać interesujące elementy w architekturze, wykusze, okna, drzwi, ozdobniki, gzymsy itp. na terenie gminy Krzanowice. Każdy z autorów może nadesłać od 3 do 5 fotografii, których technika wykonania jest dowolna. Prace w formacie jpg o wymiarach minimum 1200 x 1600 pikseli i max w plikach nieprzekraczających 1 MB należy nadsyłać na adres dkborucin@tlen.pl w formie załączników do listu elektronicznego. Fotografie, na których będą się znajdowały jakiekolwiek znaki, cyfry, będą dyskwalifikowane. W treści maila należy podać tytuł pracy, imię, nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zdjęcia należy nadsyłać do 30 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 października. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Nagrodzone prace będą zamieszczone na www.mok-krzanowice.pl. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów fotograficznych.

(oprac. e.Ż)

  • Numer: 29 (948)
  • Data wydania: 20.07.10