Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Kościół w czasach przełomu

20.01.2009 00:00
Na rynku wydawniczym ukazała się książka pt. „Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946” ks. Andrzeja Hanicha.

Opracowanie to stanowi pierwszą próbę kompleksowego przedstawienia dziejów instytucji, ludzi i form pracy Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim w czasie przełomu historycznego w latach 1945 - 1946, kiedy to wierni i duchowieństwo śląskie doświadczyli bezpośrednio dramatu wojny i opanowania Śląska Opolskiego przez Armię Czerwoną, a następnie zmianę przynależności państwowej regionu i znaczną wymianę ludności na tym terenie. Jest syntezą rekonstrukcji narodzin początków Kościoła opolskiego. Jak twierdzi recenzent publikacji ks. prof. dr hab. Antoni Kiełbasa SDS, praca ta jest ważnym etapem studiów nad dziejami wschodniej części dawnej archidiecezji wrocławskiej. Jej autor od lat prowadzi badania nad dziejami diecezji opolskiej, o czym świadczy jego poważny dorobek naukowy zamieszczony w bibliografii. Dobra orientacja w bazie źródłowej, tak w archiwach kościelnych, jak i świeckich, a nadto dobra znajomość literatury przedmiotu, wzbogacona wieloma wypowiedziami świadków wydarzeń, pozwoliła mu na jasne sformułowanie problematyki, na którą dał właściwą odpowiedź. Autor należy do grona duchowieństwa diecezji opolskiej, jednakże nie uległ egzaltacji w stosunku do bohaterów przedstawionych w opracowaniu. Krytycznie i obiektywnie starał się oceniać ich wkład w kształtowanie struktur wspólnoty diecezjalnej. Jego praca stanowi ukoronowanie dotychczasowego dorobku naukowego autora. Jest bardzo potrzebna dla całościowego zrozumienia dziejów diecezji opolskiej.

Autor publikacji ksiądz dr Andrzej Hanich urodzony w 1951 r. w Opolu, święcenia kapłańskie otrzymał w 1975 r. Ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie-Opolu, na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1977-2000 był sekretarzem biskupa Alfonsa Nossola i radcą Kurii Diecezjalnej w Opolu. W latach 1991-1994 był adiunktem w opolskiej filii KUL, w latach 1994-1997 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od roku 2007 jest proboszczem parafii p.w. św. Jerzego w Prószkowie k. Opola. Doktoryzował się z teologii pastoralnej na KUL w 1991 r. Jest autorem ponad 80 rozpraw i artykułów oraz m.in. książek: Góra Świętej Anny – sanktuarium diecezji opolskiej (album, wyd. 1–3, 1985-1993), Skorowidz nazw miejscowości diecezji opolskiej – polsko-niemiecki i niemiecko-polski / Ortsamenverzeichnis der Diözese Opole (Oppeln) – polnisch-deutsch und deutsch-polnisch (1997), Góra Świętej Anny – centrum pielgrzymkowe Śląska Opolskiego – 1945-1999 (1999) i Radio diecezji opolskiej na tle mediów katolickich, w Polsce w latach 1989–2002 (2002).

(e)

  • Numer: 3 (875)
  • Data wydania: 20.01.09