Niedziela, 18 kwietnia 2021

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

RSS

Notowania

09.11.2004 00:00
               
Raciborska firma Usługi Ciepłownicze i Remontowe - Jan Krzemiński wykona za 98 440,23 zł remont kotłowni z wymianą kotła w Raciborskim Centrum Kultury (w budynku RDK).

Polkomtel S.A. wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę wraz zasilaniem stacji bazowej telefonii komórkowej Plus-GSM w Raciborzu - Ocicach przy ul. Górnej.
Do 16 listopada trwa przyjmowanie ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego OSTRÓG”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu w drodze przetargu powierzył zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2004/2005 firmie Silesiana B.C. z Bielska-Białej.

Kompleksowy remont boiska w Nędzy wykona firma Melkad z Łańców. W planie są m.in.: nowa murawa i montaż zadaszonych ławek. Koszt remontu wyniesie ponad 220 tys. zł. 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu ogłosiło przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 960 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Termin składania ofert upływa 17 listopada.

Starostwo wybrało ofertę Prywatnej Firmy Geodezyjnej „Atest” z Sosnowca w przetargu na „Wykonanie pracy geodezyjnej w zakresie sporządzenia numerycznej mapy ewidencyjnej dla  jednostki ewidencyjnej Krzanowice”. Cena usługi wyniesie 127 185 zł.

Z uwagi na zmiany w przepisach unieważniono przetarg na wyłonienie autora Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Raciborza. Taki dokument jest konieczny by rozpocząć starania o dofinansowanie projektu  z funduszy europejskich. Obecnie wiadomo tylko, że rewitalizacji poddany zostanie z pewnością budynek przy ul. Batorego 7, gdzie obecnie mieszczą się m.in. ZOPO i piłkarski Podokręg Racibórz.

Prezydent Raciborza przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, część nieruchomości lokalowej, położonej w budynku przy ul. Rynek 10 (pomieszczenie o pow. użytkowej 12,10 m kw.). Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.
  • Numer: 46 (656)
  • Data wydania: 09.11.04