środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Porozumienie w sprawie natury

02.11.2004 00:00
Ochrona przyrody czy bezpieczeństwo ludzi, a może jedno i drugie - to dylematy, które starali się pogodzić uczestnicy kolejnego już spotkania, zorganizowanego w sprawie oczyszczania z zatorów rzeki Rudy.
Problem jest istotny, ponieważ rzeka jest niezmiernie malowniczym elementem Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich”, a jednocześnie stanowi potencjalne zagrożenie powodziowe dla mieszkających w jej pobliżu ludzi, których domostwa i tak często podtapia przy okazji intensywniejszych opadów deszczu.
 
Powodem tego są właśnie zatory, powstające na skutek m.in. sił przyrody. To na przykład zwalone konary czy nawet całe pnie drzew, tworzące naturalne tamy na rzece. Do tego dochodzi też działalność występujących tam bobrów. Zdarza się również, że to wędkarze w taki sposób sprawiają sobie atrakcyjniejsze stanowiska do łowienia ryb. Zagrożenie stanowią także silnie pochylone nad taflą wody drzewa i zarastające koryto rzeki krzaki.
 
Celem spotkania było wypracowanie konsensusu w sprawie pogodzenia zadań z zakresu ochrony naturalnego ekosystemu rzeki, wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla ludzi, a jednocześnie stworzenie z Rudy waloru nie tylko krajobrazowego, lecz także turystycznego (np: dla spływów kajakowych).
 
W związku z tym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zlecił wykonanie planu prac, związanych z udrożnieniem rzeki Rudy. W tym celu przeprowadzona została też inwentaryzacja, dzięki której zlokalizowano 123 zatory i wyznaczono 629 drzew do wycinki.
 
Uczestnicy spotkania, zorganizowanego 28 października w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach, doszli do porozumienia. Przyjęli uchwałę akceptującą koncepcję RZGW, przy jednoczesnym uzgodnieniu, że wszelkie prace każdorazowo będą konsultowane z przedstawicielem ZPKWŚ, prowadzone zostaną bez użycia ciężkiego sprzętu i działania te nie naruszą naturalnego ekosystemu rzeki.
 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydziału Zarządzania Kryzysowego ŚUW, raciborskiego inspektoratu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, raciborskiego Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Kuźni Raciborskiej.
 
(Adk)
  • Numer: 45 (655)
  • Data wydania: 02.11.04