Wtorek, 31 marca 2020

imieniny: Beniamina, Kornelego, Balbiny

RSS

Czym jest sprzedaż długów?

23.03.2020 18:45 | 2 komentarze | (s)

Masz długi, a w Twojej skrzynce pojawiło się ostatnio pismo od firmy windykacyjnej? Zastanawiasz się, czy taki zewnętrzny podmiot ma prawo do upominania się o Twoje zobowiązania finansowe i z kim powinieneś kontaktować się w sprawie spłaty? Dowiedz się, czym jest sprzedaż długów, kogo może dotyczyć i jak postępować w takiej sytuacji.

Czym jest sprzedaż długów?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Sprzedaż długów, czyli co?

Termin „sprzedaż długów” z prawnego punktu widzenia nie jest do końca poprawny, ponieważ w rzeczywistości chodzi o cesję wierzytelności. Jak należy to rozumieć? Wierzytelność jest uprawnieniem, jakie ma podmiot, który np. udzielił Ci pożyczki. Warto na nią spojrzeć jak na dowolną inną rzecz, która jest w czyimś posiadaniu, choćby samochodu, telefonu czy komputera. Właścicielowi wierzytelności przysługują pełne prawa majątkowe – w tym prawo do jej odsprzedania.

Zatem sprzedaż długów można zdefiniować jako transakcję, w wyniku której wierzyciel przekazuje wszelkie prawa związane z długiem na nowego właściciela. Może nim być osoba prywatna lub podmiot gospodarczy. Na mocy umowy podpisanej między wierzycielem pierwotnym (czyli tym, z którym zawierał umowę dłużnik – np. z firmą pożyczkową, operatorem telefonii komórkowej czy dostawcą prądu) a nowym wierzycielem następuje cesja wierzytelności na kupującego.

W efekcie takiej transakcji:

  • wierzyciel pierwotny traci wszelkie prawa względem dłużnika, co oznacza, że nie może już podejmować żadnych decyzji, np. co do podpisania ugody czy skierowania sprawy długu do sądu;
  • nowy wierzyciel zyskuje pełnię praw do długu – może zatem np. monitorować jego spłatę, prowadzić działania windykacyjne, jak również zawierać porozumienia dotyczące warunków spłaty.

Kiedy może nastąpić sprzedaż długów?

Wierzyciel może dokonać cesji wierzytelności w dowolnym momencie – bez względu na to, na jakim etapie jest spłata zobowiązań. Sprzedaż długów może więc nastąpić np. tuż po przekroczeniu terminu płatności, ale także wówczas, gdy toczy się już, a nawet zakończyło postępowanie sądowe.

Pamiętaj, że jako osoba zadłużona nie musisz wyrażać zgody na to, aby Twój dług został sprzedany podmiotowi trzeciemu. Zostaniesz jednak o tym fakcie poinformowany, kiedy taka transakcja dojdzie do skutku. Najczęściej w jej wyniku otrzymasz pismo od firmy windykacyjnej, np. od Ultimo. Taki dokument będzie zawierał informacje o tym:

  • który dług i z jakiego tytułu został sprzedany;
  • jaka jest jego aktualna wysokość (pamiętaj, że mogła wzrosnąć z uwagi na naliczenie odsetek za nieterminową spłatę lub pojawienie się dodatkowych opłat, które wynikają z umowy, jaką podpisałeś z wierzycielem pierwotnym);
  • jak możesz się skontaktować, aby dokonać spłaty.

Mój dług został sprzedany i co dalej?

Jeśli otrzymałeś pismo informujące o tym, że Twoje zobowiązanie przejął na siebie nowy wierzyciel, nie musisz się obawiać. Jeżeli w efekcie takiej transakcji stałeś się klientem firmy windykacyjnej, może to dla Ciebie oznaczać szansę na polubowną spłatę. Aby ją wykorzystać:

  • pamiętaj, aby kontaktować się w sprawie zobowiązań tylko z firmą windykacyjną – jest ona upoważniona m.in. do zawarcia ugody;
  • uzgodnij z doradcą nowy harmonogram spłaty zobowiązania – jeśli Twoja sytuacja jest trudna, miesięczna rata może być dostosowana do możliwości Twojego domowego budżetu.

Pamiętaj: z firmą windykacyjną możesz dogadać się na różne sposoby – np. telefonicznie albo, najwygodniej, za pośrednictwem internetu. Wystarczy założyć konto, a następnie zalogować się na portalu klienta  i za pomocą kilku kliknięć zatwierdzić  bezpieczną ugodę.

Materiał zewnętrzny