Piątek, 19 kwietnia 2019

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Czy rewizor może upoważnić siebie samego do kontroli?

22.05.2014 17:40 | 0 komentarzy | żet

Spytał o to radny Robert Myśliwy, członek komisji rewizyjnej Rady Miasta Racibórz. Radni zaczęli się zastanawiać, kto powinien wydać takie upoważnienie.

Czy rewizor może upoważnić siebie samego do kontroli?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Racibórz radni będą głosować nad przyjęciem nowego Statutu Miasta Racibó. - Nasz statut był zmieniany kilkukrotnie, w związku z tym dokonaliśmy kilku zmian, które porządkują statut pod względem technicznym, redakcyjnym i organizacyjnym. W nowym statucie usunięto te zapisy, które powtrzają ustawę lub zostały zakwestionowane postanowieniami sądu - mówi sekretarz miasta Tomasz Kaliciak.

Tymczasem radny Robert Myśliwy poddał pod wątpliwość zapisy dotyczące działania komisji rewizyjnej, która w myśl nowego statutu - oprócz zawiadomienia o kontroli jednostki kontrolowanej, co było praktykowane do tej pory - będzie zobowiązana przedstawić kierownikom kontrolowanych instytucji upoważnienia do kontroli. Wystawcą stosownych upoważnień ma być przewodniczący komisji rewizyjnej (obecnie jest nim radny Marian Gawliczek), co zdaniem radnego Myśliwego zrodzi sytuacje, w których przewodniczący sam sobie będzie wystawiał upoważnienie. - Jeśli jakiekolwiek pełnomocnitwo czy upoważnienie miałoby w tym wypadku sens, to tylko takie, które wystawiałby przewodniczący rady miasta - zauważył radny podczas czwartkowego (22.05.14) posiedzenia komisji gospodarki miejskiej.

Sekretarz Kaliciak przyznał, że wprowadzając stosowny zapis wzorowano się na statutach centralnych instytucji kontrolonych, takich jak Najwyższa Izba Kontroli, czy Regionalna Izba Obrachunkowa. - Ja rozumiem to tak, że upoważnienia są wystawiane wtedy, kiedy prace komisji rewizyjnej muszą wesprzeć biegli i to dla nich mogą być potrzebne te upoważnienia - zauważył radny Marian Gawliczek.

W toku dyskusji, która wywiązała się na czwartkowym posiedzeniu radnych, radni i prezydent Mirosław Lenk zgodzili się, że nowy zapis rzeczywiście może posłużyć odważnym dyrektorom i kierownikom kontrolowanych jednostek do zażądania stosownych pełnomonictw dla wszytskich członków komisji rewizyjnej, również jej przewodniczącego.

Sekretarz Tomasz Kaliciak zaproponował, aby zaczerpnąć przykład z komisji wyborczych, czyli żeby to przewodniczący komisji rewizyjnej wystawiał upoważnienia pozostałym członkom komisji, a zastępca przewodniczącego - przewodniczącemu. Radni zgodzili się na tę propozycję, która nie powinna kolidować z prawem i będzie mniej kłopotliwa, niż każdorazowe staranie o upoważnienie u przewodniczącego rady miasta. Choć sam Robert Myśliwy, który podniósł kwestię upoważnień, nie jest usatysfakcjonowany przyjęciem tej propozycji.


Komisja rewizyjna Rady Miasta Racibórz zajmuje się kontrolowaniem wydziałów urzędu, instytucji i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Racibórz.

 

Ludzie:

Marian Gawliczek

Marian Gawliczek

Radny Gminy Racibórz.

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.