Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Segregacja odpadów po nowemu, ale nie bez problemów

23.01.2021 07:00 | 1 komentarz | juk

Od kilkunastu dni w Wodzisławiu Śl. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Wraz z wchodzeniem zmian w życie nie udało się jednak uniknąć problemów.

Segregacja odpadów po nowemu, ale nie bez problemów
Miasto będzie wyposażać właścicieli nieruchomości i zabudowy wielolokalowej w 8-litrowe worki do gromadzenia bioodpadów. Mowa tu o 4 workach miesięcznie na jednego mieszkańca. Kadr z materiałów promocyjnych miasta
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚL. 1 stycznia w Wodzisławiu Śl. ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. – To prawdziwa rewolucja śmieciowa – zaznacza Klaudia Bartkowiak z wydziału dialogu, promocji i kultury w wodzisławskim urzędzie miasta. Dodaje, że przedsięwzięcie wymaga wiele zaangażowania i współpracy, ale jest bardzo potrzebne, ponieważ zwraca uwagę m.in. na ważną kwestię segregacji odpadów.

Podział zbiórki selektywnej

Od nowego roku na terenie miasta zbierane selektywnie są: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, popiół i odpady opakowaniowe wielomateriałowe. – Odpady wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych, ze względu na substancje, z których się składają, są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Oddzielajmy to, co można odzyskać, a resztę wrzucajmy do odpadów zmieszanych. Zwracajmy uwagę na etykiety. Znajdują się na nich wskazówki, gdzie wrzucić dane odpady – apeluje Klaudia Bartkowiak. Prócz wspomnianych wcześniej frakcji mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Marklowickiej: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (8 sztuk na rok na jedną nieruchomość), odpady budowlane i rozbiórkowe (do 800 kg na 3 lata na jedną nieruchomość), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych).

Bio-rewolucja

Wodzisławska rewolucja śmieciowa dotyka głównie kwestii segregacji bioodpadów. Jak przekazuje Klaudia Bartkowiak, w ramach opłaty miasto będzie wyposażać właścicieli nieruchomości zabudowy wielolokalowej w 8-litrowe worki do gromadzenia bioodpadów, które potem mają być umieszczane przez wodzisławian w gniazdach śmieciowych. Mowa tu o 4 workach miesięcznie na jednego mieszkańca, tzn. że 4-osobowa rodzina otrzyma na miesiąc 16 worków. Będą one dostarczane mieszkańcom za pośrednictwem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. – Jeśli otrzymaliście już worki, gromadźcie w nich bioodpady. Jeśli ich jeszcze nie otrzymaliście, zbierajcie odpady biodegradowalne jak dotychczas, w swoich pojemnikach, czy kubłach i wyrzucajcie je do brązowego pojemnika w gnieździe śmieciowym – informuje Klaudia Bartkowiak. W zabudowie jednorodzinnej doszło z kolei do zmiany z worków na pojemniki. W ramach opłaty miasto wyposaży w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Taką prośbę trzeba jednak złożyć pisemnie i dostarczyć do wodzisławskiego magistratu bądź wysłać na adres e-mail: pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl. W innym razie pojemnik nie zostanie przyznany.