Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Nieruchomości po „Annie” na sprzedaż

18.11.2020 13:00 | 2 komentarze | ska

PSZÓW Miasto ogłosiło kilka przetargów dotyczących nieruchomości na terenie po byłej kopalni Anna. Dotyczą sprzedaży oraz użytkowania wieczystego nieruchomości. Co może na nich powstać?

Nieruchomości po „Annie” na sprzedaż
Budynek magazynu wystawiony na sprzedaż w Pszowie został zaznaczony na fioletowo na mapce
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pierwszy z ogłoszonych przetargów dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki ze stacją ratownictwa przy ul. Ks. Pawła Skwary. To nieruchomość o powierzchni użytkowej 325,03 m kw. zabudowana piętrowym budynkiem byłej stacji ratownictwa w złym stanie technicznym, do kapitalnego remontu. To budynek zabytkowy, którego powstanie datuje się na okolice roku 1900. Jest wpisany do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków. – W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2/1PR, o podstawowym przeznaczeniu do rewitalizacji – informują urzędnicy. Cenę wywoławczą za działkę z budynkiem ustalono na 200 tys. zł, a zainteresowani przetargiem powinni wpłacić wadium w wysokości 20 tys. zł. Przetarg odbędzie się 11 grudnia.

Druga nieruchomość, która została wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu to dwie działki o powierzchni 0.0457 ha i 0,0971 ha, wraz z posadowionym na obu działkach budynkiem magazynu. Radni na wrześniowej sesji wyrazili zgodę na sprzedaż tej nieruchomości. W pobliżu znajdują się zabudowania kopalni, elektrociepłowni oraz place do składowania materiałów. Budynek magazynu powstał ok. roku 1910 i również jest wpisany do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek posiada cztery kondygnacje, z czego od strony północnej wszystkie są nadziemne, natomiast od strony południowej dwie są podziemne i dwie nadziemne. Były magazyn, tak jak stacja ratownictwa również nadaje się do kapitalnego remontu. Działki przeznaczone na sprzedaż także znajdują się na terenie do rewitalizacji. – Nabywca nieruchomości zobowiąże się do jej zabudowy na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w terminie do 4 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży – wyjaśniają urzędnicy. Cenę za dwie działki i magazyn ustalono na 912 368 zł. Jak zapewniał radnych wiceburmistrz Piotr Kowol, przy spisywaniu umowy sprzedaży zostanie określona działalność prowadzona na tym terenie, aby nie dochodziło tam do działań szkodliwych dla mieszkańców.

(ska)