środa, 5 sierpnia 2020

imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

RSS

Jak rada powiatu podeszła do petycji w sprawie szpitala zakaźnego?

16.07.2020 07:00 | 1 komentarz | ma.w

Rozpatrzenie petycji jest niejako podsumowaniem sprawy przekształcenia szpitala na Gamowskiej w jednoimienny. Podsumowaniem od strony Powiatu Raciborskiego, który został przepytany przez aktywnego w tym temacie Marka Labusa z Raciborza. Ten drąży temat owego przekształcenia od momentu, gdy do niego doszło.

Jak rada powiatu podeszła do petycji w sprawie szpitala zakaźnego?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Petycję skierował do rady 4 maja Marek Labus – lekarz i menadżer ochrony zdrowia. Dotyczyła sytuacji Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stanu opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Raciborskiego. Rada Powiatu rozpatrzyła ją na sesji czerwcowej.

Według opinii, jaką wydała radca prawny Michalina Staniszewska-Niestrój, Rada Powiatu Raciborskiego była organem właściwym do rozpatrzenia petycji co do m.in.: podjęcia działań, mających na celu naprawę stanu ochrony zdrowia i przywrócenia dostępności do świadczeń ambulatoryjnych w Powiecie Raciborskim oraz skoordynowania w tym celu działań Miasta i Powiatu.

Prawnicy bronią starostwa

Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadziła komisja skarg, wniosków i petycji. Kieruje nią Tomasz Cofała szef klubu radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej. Komisja odbyła 6 posiedzeń, w terminach między 13 maja, a 30 czerwca. Członkowie komisji wysłuchali wyjaśnień złożonych przez starostę raciborskiego Grzegorza Swobodę. Komisja ustaliła, że szpital rejonowy przekształcono w jednoimienny zakaźny na podstawie polecenia nr 28/2020 Wojewody Śląskiego z 15 marca 2020 r. Dotyczyło ono przekształcenia struktur organizacyjnych szpitala w szpital jednoimienny. Polecenie wydano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. tzw. specustawy. Z treści polecenia wynika, że powinno zostać wykonane w tym samym dniu. Natychmiastowe wykonanie polecenia wynika z samej treści przepisu. Ma je wykonać starosta, który reprezentuje Powiat na zewnątrz, a dyrektor szpitala ponosi odpowiedzialność za zarządzanie placówką – oba podmioty były zobowiązane do wykonania tego polecenia. Ten stan prawny potwierdziły opiniami radczynie prawne – Lidia Chrzan i Michalina Staniszewska -Niestrój. Dodatkowo opinię prawną sporządził adwokat Szymon Stuchly, wskazując, że ustawodawca nie przewidział w specustawie trybu odwoławczego od wydanych poleceń wojewody. Dopiero nowelizacja specustawy z 16 kwietnia doprowadziła do tego, że poleceniom wojewody został przyznany walor decyzji administracyjnych. Od takowych przysługuje tryb odwoławczy zgodny z regułami kodeksu postępowania administracyjnego. Polecenie wojewody nie musiało zawierać szczegółowych pouczeń, dotyczących zamykania jakichkolwiek funkcji raciborskiego jednoimiennego szpitala zakaźnego, gdyż wytyczne dotyczące funkcjonowania szpitali zakaźnych zawarte są w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Według urzędników starostwa, nie było żadnych realnych i skutecznych możliwości wstrzymania realizacji polecenia wojewody w oparciu o obowiązujące ówcześnie regulacje prawne. Zwłaszcza, że podstawowym celem było wtedy i nadal jest zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i leczenie osób chorych na COVID-19.

Wojewoda tłumaczy powody przekształcenia

Starosta Raciborski, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, podkreślił, że pierwsze i jedyne rozmowy w temacie przekształcenia szpitala zostały przeprowadzone w trakcie spotkania, które odbyło się 12 marca 2020 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Organizatorem spotkania był wojewoda śląski. Ten potwierdził później, że wydanie polecenia 28/2020 wynikało z konieczności zapewnienia kompleksowego i bezpiecznego leczenia pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w warunkach rozszerzającej się epidemii COVID-19. Zastępca dyrektora wydziału zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wyjaśniła, że analizy dotyczące wytypowania szpitala w Raciborzu, który miałby pełnić rolę szpitala jednoimiennego zakaźnego w województwie śląskim przeprowadzono w uzgodnieniu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Analizy miały charakter roboczy i dotyczyły określenia potencjału infrastrukturalnego i personalnego placówki, w tym posiadania w jego strukturach oddziału obserwacyjno-zakaźnego oraz zakresu udzielanych świadczeń z uwzględnieniem możliwości wykonywania świadczeń zabiegowych. W przeprowadzonych analizach brana była również pod uwagę lokalizacja w pobliżu szpitali m.in. w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju czy Wodzisławiu Śląskim w celu zabezpieczenia dostępności dotychczasowych świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu raciborskiego.