Niedziela, 28 lutego 2021

imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

RSS

Wójt Lubomi o przekazywaniu spisów wyborców poczcie: niezgodne z Konstytucją

29.04.2020 20:05 | 10 komentarzy | art

Wójt Lubomi Czesław Burek poinformował naszą redakcję o jego stanowisku wobec wniosku Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców.  

Wójt Lubomi o przekazywaniu spisów wyborców poczcie: niezgodne z Konstytucją
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Uzasadnienie odmowy przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej, sporządzone przez wójta Lubomi, który - przypomnijmy - jest radcą prawnym, liczy trzy strony. Czesław Burek argumentuje, że artykuł 51 ustęp 1 i 2 Konstytucji RP precyzują, iż "nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (...), a władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym".

Według wójta Burka, obecnie żadna regulacja prawna nie czyni z operatora pocztowego podmiotu uprawnionego do organizowania wyborów powszechnych na prezydenta RP. Ustawa, która takie kompetencje mogłaby ewentualnie operatorowi przekazać, tj. ustawa z 6 kwietnia o szczególnych zasadach organizowania wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. jest nadal procedowana w parlamencie. Tym samym nie weszła w życie. Przypomnijmy, że zajmuje się nią obecnie Senat. 

Wójt Lubomi zaznacza, że wobec tego, obecnie żadna regulacja prawna nie przewiduje organizowania korespondencyjnych wyborów. 

Czesław Burek argumentuje, że wydanie Poczcie Polskiej danych, o które ona wnioskuje, wobec braku podstawy prawnej naraża go na odpowiedzialność karną z art. 266 Kodeksu karnego. 

Zarazem wójt poinformował pocztę, że po wejściu w życie ustawy z dnia 6 kwietnia, natychmiast przekaże Poczcie dane, o które ta wnioskowała. "Na dzień dzisiejszy (28 kwietnia 2020) wniosek jest przedwczesny i nie wywołuje skutków prawnych. Narusza prawo do prywatności osób fizycznych oraz zasady ochrony danych osobowych" - konkluduje wójt Lubomi. 

Ludzie:

Czesław Burek

Czesław Burek

Wójt Gminy Lubomia